1934 р. н., доктор фізико-математичних наук, професор

Після закінчення фізичного факультету КДУ ім. Т. Шевченка (1957) працює на кафедрах фізичного та радіофізичного факультетів цього університету. Докторську дисертацію «Прояви міжмолекулярної та електрон-фононної взаємодії в спектрах комбінованого розсіювання світла конденсованої фази» захистив 1990 р. З 1995 р. — професор новоствореної кафедри медичної радіофізики.

Виявив та дослідив резонансний ефект, на базі якого розвинувся новий напрям спектроскопії — резонансне комбінаційне розсіювання (РКР). Створив методику визначення оптимальних робочих параметрів РКР-лідарної діагностики. Визначив межу швидкодії електрооптичних пристроїв та перспективність використання сировини за спектрами РКР для створення елементів керування випромінюванням. Розробив засоби підвищення ефективності реєстрації одно фотонних оптичних сигналів для РКР-лідарних комплексів.

Автор понад 270 наукових праць, зокрема 2 монографій, 2 навчальних посібників, підручника «Лазерна фізика» (1997, 1999, у співавт.), 30 авторських свідоцтв. Підготував 9 кандидатів наук.

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (за підручник «Лазерна фізика») та премії ім. Т. Шевченка КНУ ім. Т. Шевченка.