1960 р. н., кандидат фізико-математичних наук, доцент

Закінчив 1982 з відзнакою радіофізичний факультет Київ. ун-ту (каф. кріогенної і мікроелектроніки), 1985 – асп-ру цього ун-ту. У Київ. ун-ті у 1985-97 працював на посадах від мол. наук. співроб. до старш. наук. співроб., 1997 – доц. каф. медичної радіофізики, 2003 – зав. каф. медичної радіофізики. Захистив канд. дис. 1986 “Нелінійна взаємодія електромагнітних хвиль у хвилеводах з сегнетоелектриками” (наук. керівник – проф. С. В. Кошова ). Осн. напрями наук. досліджень – застосування інформ. і телекомунікаційних технологій в медицині, методи збільшення ефективності накопичення і пошуку інформації, в тому числі медичних діагностичних зображень, а також приладова діагностика, що спирається на фізичні методи дослідження, та препарування приладових даних для збільшення інформативності. Раніше займався дослідженнями хвильових ефектів, в тому числі нелінійних, в міліметровому діапазоні електромагнітних хвиль і розробкою приладів на їх основі.

Досліджено особливості множення частоти і параметричного підсилення у хвилеводах, частково заповнених сегнетоелектриком, розроблено елементи на основі наповнених полімерних хвилеводів, програмно-апаратні комплекси для планування хірургічних операцій на головному мозку, телемедичного консультування, засоби для роботи в галузі томографії та ультразвукової діагностики. Викладає 5 лекц. курсів: “Комп. експеримент”, “Комп. обробка мед. зображень”, “Телекомунікаційні технології”, “Сучасні комп. технології”, „Основи програмування”. Під його кер. захищена 1 канд. дис. Автор бл. 90 наук. праць. Осн. праці: Телемедицина. К., 2003 (у співавт.); Синхронное умножение частоты в многослойном Н-образном металлодиэлектрическом волноводе // Известия вузов. Радиоэлектроника, 1989. Т.32. №8 (в соавт.); Архітектура розподіленої інформаційної системи медичного призначення для роботи в умовах ненадійного зв’язку // Математичні машини і системи, 2006. № 3 (у співавт.); Розподілена інформаційна системи для скринінгу з можливістю гнучкого настроювання //Наук. засади міжгалузевої комплексної програми “Здоров’я нації”. К., 2007 (у співавт.); Влияние распределения рентгеновского излучения в приемной системе на качество реконструкции в проекционной томографии // Известия вузов. Радиоэлектроника, 2008. Т.51. №3. (в соавт.)