Канченко Володимир Якимович1949 р. н., кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник

Закінчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту. Працював в університеті, пройшовши шлях від інженера до старшого наукового співробітника. В 1990 р. захистив канд. дис. “Розділене по кутам пружне відбиття електронів середніх енергій від полікристалів”(наук. кер. проф. М.Г.Находкін). Напрям наук. досліджень взаємодія електронів середніх енергій з речовиною. Розробив методику вимірювання перерізу пружного розсіяння електронів середніх енергій твердих тіл. Автор 32 наук. праць.