1940 р.н., кандидат фіз.-мат. наук, доцент

Закiнчив Київський державний унiверситет iм. Т. Г. Шевченка. Кандидатську дисертацiю «Наближенi методи розв’язування нескiнчених систем алгебраїчних рiвнянь» захистив у 1971 р. (науковий керівник доц. О. Ф. Калайда). Працює в університеті з 1966 р. асистентом, а з 1977 р. – доцентом.

Читав нормативнi курси «Диференцiальна геометрiя та тензорний аналiз», «Обчислювальна математика», «Аналiтична геометрiя та алгебра», «Диференцiальнi рівняння», «Методи математичної фізики», «Математичний аналіз».

Напрям наукових досліджень – наближені методи розв’язування інтегральних рівнянь. Основнi науковi результати: побудував квадратурний метод розщеплення, розв’язав спектральну задачу для нескiнченних систем, метод регуляризацiї для iнтегральних рiвнянь першого роду, одержав загальний розв’язок рiвнянь Гельфанда-Левiтана-Марченка, прямої й оберненої задачі для феритових платівок, розрахував матриці Мюллера і Джонса, дослідив асимптотику маштабного фактора Всесвіту.

Автор монографії «Наближені методи розв’язування операторних рівнянь» (спільно з О. Ф. Калайдою). Автор навчальних посiбникiв: «Математический анализ в примерах и задачах» в 2 т. (спiльно з I. I. Ляшко, О. К. Боярчуком, Я. Г. Гаєм), «Справочное пособие по высшей математике (дифференциальные уравнения)» (спiльно з О. К. Боярчуком), «Збірник задач з диференціальних та інтегральних рівнянь» (спільно з О. Ф. Калайдою).

Всього має понад 100 наукових робіт.