1979 р.н., кандидат фіз.-мат. наук, доцент

Закінчивши радіофізичний факультет КНУ ім. Т. Шевченка у 2002 р. за спеціальністю «Кріогенна та мікроелектроніка», продовжив навчання в аспірантурі. Захистив дисертацію «Поляризаційні властивості оптичного випромінювання при багаторазовому розсіянні у моделі аназотропних фазових екранів» (науковий керівник доц. В. Н. Курашов).

З 2005 р. працює асистентом кафедри кріогенної та мікроелектроніки. Веде семінари з курсів «Статистична радіофізика», «Сучасна радіофізика» та «Фізичні основи мікроелектроніки» для студентів 4-го курсу, а також ряд лабораторних практикумів.

Основні наукові інтереси: поляризаційні явища, оптичні вимірювання, статистична оптика, обробка зображень. Опубліковано близько 20 наукових праць.