1925-1999 р.р., кандидат фіз.-мат. наук, доцент

Після закінчення механіко–математичного факультету Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка працював на кафедрі загальної математики. З 1961 р. працював на кафедрі математики та математичної фізики радіофізичного факультету. Захистив під керівництвом П. С. Бондаренка кандидатську дисертацію про розв’язання систем рівнянь з частинними похідними четвертого порядку, які виникають, зокрема, при розрахунку шахтних каналів.

На фізичному факультеті читав нормативні курси «Математичний аналіз» та «Диференціальна геометрія». З 1967 р. перейщов на механіко–математичний факультет, пізніше на факультет кібернетики.

Автор декількох навчальних посібників та підручників, переважно присвячених математичному аналізу.

Повернутися до розділу «Персоналії «Б»