1949 р. н., кандидат фізико-математичних наук, доцент

Після закінчення факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1971р.) з відзнакою та військової служби, Кисленко В.І. з 1973 р. працює на факультеті на інженерних, наукових та викладацьких посадах. В 1987 р. захистив кандидатську дисертацію „Адаптивні нелінійнооптичні процеси та їх застосування для керування лазерним випромінюванням” (науковий керівник проф. В.Л. Стрижевський).

Ще в студентські роки він розпочав свою наукову діяльність на кафедрі молекулярної та радіоспектроскопії, потім отримав досвід викладацької і наукової роботи, працюючи пліч-о-пліч з викладачами та співробітниками кафедр молекулярної та радіоспектроскопії, нелінійної оптики, електрофізики та квантової радіофізики.

Коло його наукових інтересів – когерентна та нелінійна оптика, квантова електроніка. Разом зі Стрижевським В.Л. уперше зареєстрував явище обернення хвильового фронту при вимушеному температурному розсіянні світла та експериментально реалізував модуляцію добротності лазерного резонатора з використанням цього явища. (Кисленко В.И., Стрижевский В.Л. «Обращение волнового фронта при вынужденном температурном рассеянии света и его применения». // Известия АН СССР, Серия физическая, 1981 г.,т.45, вып. 6, стр. 976-978.). Серед співавторів його публікацій студенти, аспіранти, кандидати та доктори наук: Безродний В.І., Винниченко А.П., Гайворонський В.Я., Галушко Е.М., Григорук В.І., Довгий Б.П., Ібрагімов Ф.І., Лихоліт М.І., Ломакін О.Д., Марчевський Ф.Н., Маєвська О.В., Ніколаєнко Ю.М., Овечко В.С., Панарін О.М., Петренко Р.О., Рождественська Т.В., Стрижевський В.Л., Тихонов Є.О., Стецюк В.М., Яшкір Ю.М. та інші.

Підготував і читає студентам факультету курси „Оптика”, „Нелінійна оптика”, „Оптоелектроніка”, „Лазерні прилади”, „Лазерна спектроскопія”, „Функціональна оптоелектроніка”,„Оптика анізотропних середовищ та направляючих структур”, „Оптика лазерних систем”. Багато уваги приділяє розвитку лабораторних практикумів на факультеті, вдосконаленню семінарських занять, обирався „кращим викладачем року”. Понад п’ять років він викладав фізику ліцеїстам Київського природничо-наукового ліцею № 145. Закінчив, а потім і сам читав лекції слухачам спецфакультету університету.

Член редакційної ради факультетського Вісника, був секретарем Ученої ради факультету, бере участь в роботі SPIE, здійснює наукове керівництво лабораторією сертифікаційних випробувань голографічних захисних елементів, опублікував понад 50 наукових праць, декілька методичних розробок та навчальний посібник „Прикладна фізична оптика” //ВПЦ Київський університет, 2012р.