1955 р. н., кандидат фізико-математичних наук, доцент

Закінчив 1981 радіофізичний факультет Київ. ун-ту. З 1981 працює на радіофізичному факультеті на посадах: інж., мол. наук. співроб., старш. наук. співроб., зав. НДЛ електрон. спектроскопії, асист., доц. Захистив 1996 канд. дис. «Збудження плазмінів у приповерхневому шарі твердого тіла електронами середніх енергій». Читає лекц. курси «Діагностика поверхні», «Фіз. електроніка». Створив оригінальний електрон. спектрометр для дослідж. спектрів енергетичних утрат електронів, відбитих поверхнею твердого тіла. Використовуючи оригінальну методику, провів дослідж. процесів збудження плазмонів у приповерхневому шарі твердого тіла. З 1998 напрям наук. діяльності пов’язаний з розвитком на каф. сучасної та надзвичайно складної в реалізації методики скануючої тунельної мікроскопії та спектроскопії. Літ-ра: Радіофізичний факультет. 50 років: Довідник. К., 2002.