1958 р. н., доктор фізико-математичних наук, доцент

У 1981 р. закінчив із відзнакою радіофізичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (кафедру нелінійної оптики). В 1999 р. захистив кандидатську дисертацію “Вимушене комбінаційне розсіяння в умовах самофокусування збуджуючої електромагнітної хвилі“ (науковий керівник – доц. Малий В. І.). Працює на радіофізичному факультеті: 1985-1990 рр. – молодший науковий співробітник, 1990-2000 рр. – науковий співробітник, 2000-2003 рр. – старший науковий співробітник, з 2003 р. – доцент кафедри медичної радіофізики.

Основні напрямки наукових досліджень: методи спектрального аналізу, лазерні медичні технології, вплив фазової самомодуляції лазерних імпульсів й умов синхронізму на ефективність параметричних хвильових взаємодій при проходженні лазерного випромінювання через ВКР-активні самофокусуючі середовища.

Читає курси “Квантова радіофізика та нелінійна оптика“, “Фізика живих систем та біофізика“, “Медична електроніка“, “Проблеми електроніки“. Веде лабораторні заняття з курсів “Квантова радіофізика та нелінійна оптика”, “Фізичні основи медичної техніки”. Іванісік А. І. є автором 2 підручників, 1 навчального посібника. Загальна кількість друкованих праць: близько 100. Серед них підручники “Експериментальна лазерна фізика” (співавтори Григорук В. І., Коротков П. А., видавництво “Віпол”, 2004.-300с.); Експериментальна лазерна оптика. (співавтори Григорук В.І., Коротков П.А.)., ВПЦ “Київський університет”. 2007. – 383 с., навчальний посібник “Сучасні фотоприймачі слабких оптичних сигналів” (співавтор Коротков П. А., Київ, ВПЦ ”Київський університет”, 2003.–133с.).