1957 р.н., кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник

Закінчив з відзнакою (1979 р.) радіофізичний факультет Київського університету. Після армійської служби повернувся на кафедру квантової радіофізики. Навчався в аспірантурі (1983-1987 рр.). Захистив (1989 р.) кандидатську дисертацію «Взаємодія НВЧ випромінювання з біметалевими покриттями» (науковий керівник – доц. В. В. Запорожець). Працював інженером (1981-1984 рр.), завідувачем навчальної лабораторії (1984-1986 рр.), молодшим науковим співробітником (1986-1990 рр.), науковим співробітником (1990-1991 рр.) кафедри квантової радіофізики. З 1991 р. працює старшим науковим співробітником цієї кафедри.

Основні напрями наукових досліджень – застосування електромагнітної енергії в технологічних процесах. Ним, зокрема, розроблено ефективний метод теплової високочастотної та надвисокочастотної обробки поверхні металевих виробів та діелектричних гетерогенних матеріалів; запропоновано метод «магнітного удару» для деструкції зношених автомобільних шин. На базі досліджених ефектів реалізовано низку нових технічних рішень, наприклад, створено технологічний мікрохвильовий пристрій для обробки діелектричних матеріалів, високовольтна електроімпульсна установка для досліджень процесу розділення металевого корду та гуми в зношених автомобільних шинах, кілька конструкцій магнетронних розпилюючих пристроїв.

Автор понад 50 наукових публікацій, з них 15 авторських свідоцтв та патентів. Зокрема:

  • Бедюх А. Р., Запорожец В. В., Коберидзе А. В. СВЧ нагреватель. Авторское свидетельство СССР № 1443767 от 08.08.1988.
  • Бедюх А. Р., Будиловский В. А., Котенев Ф. А., Ладикова-Роева И. Ф., Левченко В., Парубоча Т. В. Способ обработки изделий из металлов. Авторское свидетельство СССР № 1542041 от 08.10.1989.
  • Бедюх А. Р., Луценко А. Л., Парубоча Т. В., Бутко В. Г., Одинец С. И. Устройство для деструктурирования шин с металлическим кордом. Патент России № 2050287 от 20.12.1995.
  • Bedjukh A., Butko V., Parubochya T. Device for destroying tires with metallic cords using electric discharges. United States Patent US 6,391,930 B1, May 21, 2002.
  • Кучеренко Є. Т., Бедюх А. Р. Магнетронний розпилюючий пристрій. Деклараційний патент України № 66971 А від 15.06.2004.

Повернутися до розділу «Персоналії «Б»