1.«Інформаційна безпека телекомунікаційних систем і мереж» зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (бакалавр)

2.«Захист інформації в телекомунікаціях»  зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка»  (магістр, освітньо-професійна програма)

3.«Інформаційна безпека телекомунікаційних систем і мереж» зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка»  (магістр, освітньо-наукова програма)

4.«Телекомунікації та радіотехніка»  зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка»  (доктор філософії)