1.«Інформаційна безпека телекомунікаційних систем і мереж» зі спеціальності 172 «ЕЛЕКТРОННІ КОМУНІКАЦІЇ та радіотехніка» (бакалавр)
2.«Захист інформації в телекомунікаціях»  зі спеціальності 172 «ЕЛЕКТРОННІ КОМУНІКАЦІЇ та радіотехніка»  (магістр, освітньо-професійна програма)
3.«Інформаційна безпека телекомунікаційних систем і мереж» зі спеціальності 172 «ЕЛЕКТРОННІ КОМУНІКАЦІЇ та радіотехніка»  (магістр, освітньо-наукова програма)
4.«Телекомунікації та радіотехніка»  зі спеціальності 172 «ЕЛЕКТРОННІ КОМУНІКАЦІЇ та радіотехніка»  (доктор філософії)
5. Оцінювання програм