Редакція освітньо-професійної програми «Прикладна фізика, наноелектроніка та комп’ютерні технології» від 04.09.2023 року введена в дію наказом ректора університету від 06.09.2023 року № 642-32.

ОПИС ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ (РЕДАКЦІЯ 2023 РОКУ)

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

CЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Освітні компоненти

Обов’язкові компоненти:

 • Англійська мова
 • Атомна фізика
 • Бакалаврська робота
 • Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності
 • Вступ до університетських студій
 • Диференціальні рівняння та теорія ймовірностей
 • Електрика та магнетизм
 • Електродинаміка
 • Загальна алгебра
 • Квантова механіка
 • Коливання та хвилі
 • Комплексний іспит за спеціальністю «Прикладна фізика та наноматеріали»
 • Комп’ютерні пакети та інформаційні системи
 • Лабораторія з експериментальної фізики
 • Математичний аналіз
 • Менеджмент
 • Методи математичної фізики
 • Механіка
 • Мікропроцесори та мікроконтролери
 • Молекулярна фізика
 • Наноматеріали та фізичні основи наноелектроніки
 • Науково-виробнича практика
 • Об’єктно-орієнтовне програмування
 • Оптика
 • Основи екології
 • Основи програмування
 • Практикум з теорії кіл, сигналів та процесів в електроніці
 • Радіоелектроніка
 • Радіотехнічні кола та сигнали
 • Соціально-політичні студії
 • Статистична радіофізика та оптика
 • Статистична фізика
 • Сучасне професійне ділове мовлення
 • Теоретична механіка
 • Українська та зарубіжна культура
 • Філософія

Вибіркові:

 • Квантова та напівпровідникова електроніка
 • Мікрохвильова електроніка та електродинаміка
 • Мікрохвильова та наноелектроніка
 • Напівпровідникова електроніка наноструктур
 • Основи статистичного аналізу
 • Прикладна оптика та поляриметрія
 • Прикладне матеріалознавство та хімія наноматеріалів
 • Розвиток фізичних теорій
 • Фізика вакууму
 • Фізика і техніка низьких температур
 • Числові методи апроксимацій
 • Ядерна фізика та астрофізика

Блок «Лабораторний та комп’ютерний експеримент в фізиці плазми та фізиці поверхні»

 • Лабораторія з електронної фізики
 • Медійні технології у фізичній електроніці
 • Моделювання процесів у плазмі
 • Наноелектроніка та мікрохвильова техніка
 • Науковий семінар з фізичної електроніки
 • Основи фізичної електроніки
 • Основи цифрового зв’язку
 • Основи цифрової техніки
 • Фізика плазми та плазмові технології
 • Фізика поверхневих явищ

Блок «Нанофізика та наноелектроніка»

 • Квантова електроніка
 • Комп’ютерний експеримент у мікро- та наноелектроніці
 • Кріогенна електроніка
 • Лабораторія з наноелектроніки
 • Методи обробки даних
 • Мікро- та наноелектроніка
 • Науковий семінар з нанофізики
 • Основи фізичної та наноелектроніки
 • Фізика твердого тіла
 • Цифрові сигнали та зв’язок