Освітньо-наукова програма «Прикладна фізика та наноматеріали» введена в дію наказом ректора університету від 14.08.2019 року № 673-32.

ОПИС ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ (РЕДАКЦІЯ 2018 РОКУ)

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

CЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

Дисципліни вільного вибору студента

Блок дисциплін “Нанофізика та наноелектроніка”

Блок дисциплін “Оптичні та мікрохвильові інформаційні технології”

Блок дисциплін “Плазмові технології та фізична електроніка”

Блок дисциплін “Прикладна оптика та магнетизм”