ОПИС ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ (РЕДАКЦІЯ 2020 РОКУ)

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

Дисципліни вільного вибору студента

Блок дисциплін “Нанофізика та наноелектроніка”

Блок дисциплін “Оптичні та мікрохвильові інформаційні технології”

Блок дисциплін “Плазмові технології та фізична електроніка”

Блок дисциплін “Прикладна оптика та магнетизм”