Кафедра нанофізики та наноелектроніки – Фотоматеріали