1982 р.н., кандидат фіз.-мат. наук, доцент

Біографія

У 2004 році закінчив факультет електроніки Львівського національного університету за спеціальністю “Радіофізика і електроніка” із освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр”.

З вересня 2004 р. по вересень 2006 р. працював на посаді асистента кафедри прикладної математики та інформатики фізико-математичного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка.

У 2006-2009 рр. навчався в аспірантурі радіофізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У вересні 2011 р. Борецький В.Ф. захистив кандидатську дисертацію “Фізичні особливості багатокомпонентної плазми електродугового розряду у потоці газу” зі спеціальності 01.04.08 – фізика плазми.

З вересня 2011 р. працює на посаді асистента, а з липня 2015 р. на посаді доцента кафедри радіотехніки та радіоелектронних систем факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Навчальна діяльність

Читає курс лекцій «Компонентна база радіоелектронних засобів» для студентів 2 курсу та «Цифрова схемотехніка та електроніка» для студентів 3 курсу спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» .

Куратор студентської лабораторії ReLab_FRECS

Наукова діяльність

Експериментальні дослідження параметрів багатокомпонентної плазми електродугового та підводного іскрового розрядів з домішками парів металів методами оптичної емісійної спектроскопії.

Scopus

Orcid

Контакти:

e-mail: boretskij@knu.ua