кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник

Закінчила у 1975 р. радіофізичний факультет Київського університету ім. Т. Г. Шевченка. У 1988 р. захистила кандидатську дисертацію «Исследование строения и свойств поликристаллических пленок кремния и структур на их основе» (науковий керівник – проф. М. Г. Находкін).

Після закінчення працювала в НВО «Квант», а з 1978 р. – на кафедрі кріогенної та мікроелектроніки. Обіймала посади старшого інженера, молодшого, наукового, старшого наукового співробітника (з 1991 р.). Читає розділ з курсу лекцій «Сучасні методи діагностики поверхні», бере участь у проведенні лабораторних робiт з циклу «Фiзична мiкроелектронiка».

Наукова робота пов’язана з дослідженнями структури матеріалів методами просвічуючої електронної мікроскопії, електронографiї та рентгенографiї. До найбільш важливих досягнень можна віднести:

  • вивчення механізмів структурних перетворень у нелегованих полiкремнiєвих плiвках при вiдпалюваннi;
  • дослідження характеристик вторинного росту зерен в плівках при вiдпалюваннi;
  • встановлення наявності щільнопакованої гексагональної модифiкацiї кремнiю;
  • аналіз процесів двійникування в плівках полікремнію.


Виконує обов’язки відповідального секретаря «Вiсника Київського унiверситету. Серія радіофізика та електроніка», є членом редколегії «Вiсника Київського унiверситету. Серія фізико-математичні науки».

Є автором близько 90 наукових праць, методичних розробок: Напорошення тонких плівок у вакуумі. Методичні вказівки до лабораторної роботи (Т. В. Родіонова, О. С. Городецький).


Повернутися до розділу «Персоналії «Р»