1971 р.н., кандидат фіз.-мат. наук, доцент

Закінчив радіофізичний факультет Київського університету ім. Тараса Шевченка у 1993 р. та спеціальний факультет (спеціальність «Радіофізичні методи медичної діагностики») у 1995 р. Cтажувався в лабораторії дозиметрії факультету біомедичної фізики університету м. Гент, Бельгія (сертифікат з відзнакою «Біомедична та клінічна інженерія») у 1996 р.

1993-2003 рр. – працював у лабораторії оптичної та мікрохвильової обробки інформації і теорії середовищ (інженер, молодший науковий співробітник) над розробкою принципів реєстрації та обробки інформації на основі нерівноважних процесів, збуджених електромагнітним полем. Співробітник кафедри медичної радіофізики (асистент, доцент) від її створення у 1995 р.

Основні напрямки наукової діяльності: фізичні процеси збудження та релаксації у просторових неоднорідних системах; статистичне оцінювання та оптимальна реконструкція інтроскопічних даних; моделювання біологічних систем з випадковими характеристиками (дисертація кандидата фізико-математичних наук «Статистичне оцінювання та оптимальна реконструкція в ультразвуковій та магніторезонансній інтроскопії», наукові керівники – акад. НАН України М. Г. Находкін, доц. М. К. Новоселець).

Розробив модель формування біологічними тканинами відгуку на акустичне збудження; на основі аналізу структури ультразвукових зображень, створив методику оцінки стану паренхіматозних органів (затверджена МОЗ України). Започаткував викладання курсів «Моделювання фізичних процесів» і «Патентна справа», також викладає «Медичну радіофізику», «Фізичну електроніку», «Фізичні основи медичної техніки», «Сучасну прикладну фізику».

Є автором близько 50 наукових та навчально-методичних праць, винаходу. Лауреат першої премії конкурсу науково-технічних проектів «Інтелектуальний потенціал молодих вчених – місту Києву» НАН і МОН України та Київської МДА 2001 р. Громадська робота: член профкому університету, голова профбюро факультету, з 2006 р. – голова комісії профкому по підготовці та контролю за виконанням Колективного договору, у 2007 р. обраний до комісії з трудових спорів університету.

Контакти:

e-mail: spr@univ.kiev.ua


Повернутися до розділу «Персоналії «Р»