1979 р.н., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри

Після закінчення радіофізичного факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка у 2002 р. навчався в аспірантурі (2002-2005 рр.). У 2005 р. захистив кандидатську дисертацію «Резонатори поверхневих хвиль та надвисокочастотні пристрої на їх основі» (науковий керівник – проф. Г. А. Мелков).

Підготував курс «Комп’ютерні технології в фізиці» та проводив відповідні практичні заняття. Проводив семінарські заняття з курсів «Молекулярна фізика» і «Атомна фізика» та лабораторні роботи з курсів «Молекулярна фізика», «Техніка і електроніка НВЧ», «ЕОМ експеримент». З 2005 р. Є куратором лабораторних практикумів «Техніка і електроніка НВЧ» та «Кріогенна електроніка».

Основні напрями наукової роботи: теоретичне дослідження складних НВЧ систем, у тому числі надпровідних; спінтроніка та нелінійні ефекти у нанорозмірних магнітних системах; вплив НВЧ випромінювання на біологічні об’єкти; обчислювальна фізика. У 2004 р. відзначений премією Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

Є автором понад 50 публікацій.

Інтерв’ю у студентській неофіційній газеті факультету «РФФ.Live»


Повернутися до розділу «Персоналії «П»