1958 р.н., кандидат фіз.-мат. наук, доцент, заступник декана

Закінчив (1981 р.) кафедру квантової радіофізики радіофізичного факультету. У 1989 р. захистив кандидатську дисертацію «Магнітостатичні коливання та хвилі в активних та пасивних ферит-парамагнітних структурах» (науковий керівник – проф. В. В. Данилов). З 1983 р. працює на кафедрі науковим співробітником, асистентом, з 1998 р. – доцентом. Підготував та впровадив лекційні курси «Функціональна електроніка», «Спін-хвильова електродинаміка», «Вибрані розділи квантової радіофізики» (англійською мовою), «Методологія наукової творчості» та відповідні лабораторні цикли.

Основні напрями наукових досліджень – спін-хвильова електродинаміка і електроніка, мікрохвильові та квантові властивості багатошарових ферит-парамагнітних структур, створення мультимедійних навчальних курсів та електронних бібліотек, методи комп’ютерної електродинаміки, дослідження метаматеріалів. Ним, зокрема, детально розглянуто релаксаційні процеси в епітаксійних гранатових плівках, запропоновано нову епітаксійну структуру на діамагнітній підкладці, проаналізовано параметри мазеру нового типу на магнітостатичних хвилях.

Керівник авторського колективу (разом з В. В. Даниловим, І. В. Зависляком) першого в Україні мультимедійного навчального курсу «Спін-хвильова електродинаміка та електроніка» 2001 р., за який був відзначений премією імені Тараса Шевченка КНУ (2002 р.).

У 1993-2007 рр. – заступник декана факультету по роботі зі студентами та із міжнародних зв’язків, з 2007 р. – заступник декана з навчальної роботи. З 1985 р. є головою організаційного комітету факультетських свят – Дня Радіофізика (7 травня) та Дня зимового протистояння (7 грудня); художній директор сторінки радіофізичного факультету в комп’ютерній мережі INTERNET. З 2001 р. – заступник голови організаційного комітету Міжнародних конференцій з прикладної фізики.

Автор понад 100 публікацій, підручника «Спін-хвильова електродинаміка» (2008 р.), мультимедійних навчальних курсів «Спін-хвильова електродинаміка та електроніка» (2001 р.) та «Акустоелектроніка» (2003 р.), презентаційно-довідкового видання до 50-річчя радіофізичного факультету (2002 р.), які записано на компакт-диски.

Контакти:

e-mail: chipa@univ.kiev.ua

Інтерв’ю у студентській неофіційній газеті факультету «РФФ.Live»

Інтерв’ю у студентській неофіційній газеті факультету «РФФ.Live» (продовження)


Повернутися до розділу «Персоналії «Н»