1939 р.н., доктор фіз.-мат. наук, професор, декан, завідувач кафедри, заслужений діяч науки й техніки України

У 1962 р. закінчив кафедру квантової радіофізики Київського університету ім. Т. Г. Шевченка і з того ж року почав працювати на факультеті, обіймаючи посаду молодшого наукового співробітника. У 1967 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Эффекты насыщения при умножении частот в ферритах» (науковий керівник – проф. І. А. Дерюгін), а в 1977 р. – докторську дисертацію «Нелинейные свойства ферритов в полях СВЧ».

З 1967 р. працював доцентом (кафедра квантової радіофізики), а потім – професором. З 1992-2002 рр. – декан радіофізичного факультету, у 1998-2004 рр. очолював кафедру кріогенної та мікроелектроніки. Викладає курси: «Теорія коливань», «Молекулярна й статистична фізика», «Нелінійна радіофізика», «Радіоелектроніка», «Кріогенна електроніка», «Електроніка НВЧ». Організував практикуми з електроніки й техніки НВЧ, радіоелектроніки.

Наукові інтереси пов’язані з дослідженням нелінійних властивостей твердих тіл на НВЧ. Він створив наукову школу з досліджень НВЧ властивостей магнітних кристалів. Уперше спостерігав багатоквантові процеси у феритах, бозе-конденсацію магнонів, обернення хвильового фронту магнітооптичних хвиль. Створено низку магнітних приладів НВЧ, розроблено нові феромагнітні матеріали, потенціал яких перевищує світовий рівень.

Декілька останніх років плідно займається вивченням НВЧ властивостей високотемпературних надпровідників. Під його керівництвом на базі плівок високотемпературних надпровідників уперше в Україні було створено приймальний пристрій восьмиміліметрового діапазону довжин хвиль.

Серед учнів 2 доктори і 10 кандидатів фізико-математичних наук. У 1999 р. отримав звання «Заслужений діяч науки й техніки України». У 2004 р. отримав премію НАН України імені І. Пулюя в галузі експериментальної фізики за цикл робіт «Обернення хвильового фронту і фазове спряження спінових хвиль і коливань».

Виконує велику громадську і науково-організаційну роботу. Брав участь у створенні і був першим головою ради Фонду фундаментальних досліджень Державного комітету з науки і технологій України. Він є головою Вченої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій, членом бюро секції »Спінхвильова електроніка» Ради «Фізичної електроніки» РАІ, членом фахової Ради з природничих наук Міносвіти України.

Є автором понад 200 публікацій, 2 учбових посібників, 3 монографій, одна з яких «Magnetization Oscillations and Waves» видана в США в 1996 р.

Інтерв’ю у студентській неофіційній газеті факультету «РФФ.Live»


Повернутися до розділу «Персоналії «М»