Лабораторія лазерної поляриметрії – один з підрозділів кафедри квантової радіофізики, який займається вивченням прикладних та фундаментальних питань, пов’язаних з взаємодією поляризованого світла з середовищами. В лабораторії розробляють ефективні методи визначення та модуляції параметрів поляризації світла, які, в свою чергу, дозволяють досліджувати оптичну анізотропію (дихроїзм, двопроменезаломлення) да інші оптичні характеристики різних середовищ: кристалів, рідин, плівок, біологічних тканин тощо. Співробітники, аспіранти та студенти лабораторії спільно із провідними вітчизняними та зарубіжними проводять експериментальні дослідження та розробку моделей оптично анізотропних та розсіюючих середовищ. Дослідницькі установки лабораторії за своїми характеристиками відповідають сучасним світовим аналогам і мають відкриту архітектуру, що дозволяє їх відносно легко модифікувати та удосконалювати у відповідності до потреб експерименту або умов оптимальності.

Склад лабораторії:

Перелік актуальних задач, над якими працюють в лабораторії:

  • Розробка нових та вдосконалення існуючих пристроїв керування поляризацією лазерного випромінюванням.
  • Розробка автоматизованих адаптивних лазерних Мюллер-поляриметрів для визначення параметрів оптичної анізотропії середовищ.
  • Удосконалення існуючих та розробка нових моделей середовищ зі складною оптичною анізотропією.
  • Комп’ютерне моделювання фізичних процесів та явищ з використанням систем комп’ютерної алгебри: Mathematica, MathCAD, Maple та мов програмування (C#, C, Delphi/Pascal тощо).
  • Розробка поляриметричних моделей та дослідження оптичної анізотропії оптичних вузлів різних поляризаційно чутливих пристроїв.
  • Дослідження залежності поляризаційних характеристик об’єктів біологічної природи від їх стану.

Презентація лабораторії