Акредитована. Рішення ухвалене на засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Рішення ухвалене на засіданні 26 січня 2021р., протокол № 1 (44)

Опис

Навчальний план

Анотації дисциплін

Для запитань, пропозицій та відгуків щодо програми

Робочі навчальні програми

обов’язкові дисципліни:

вибіркові дисципліни, перелік 1

вибіркові дисципліни, перелік 2: