Прийом на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра

Вимоги до рівня освіти вступників

На навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) на перший курс до Університету приймаються особи, які здобули повну загальну середню освіту. Перелік спеціальностей для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра визначено в Додатку 2.1 Перелік спеціальностей для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра медичного спрямування визначено в Додатку 2.2.

Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра можуть зараховуватись за кошти фізичних та/або юридичних осіб на перший рік навчання за скороченим строком навчання на вакантні ліцензовані місця на спеціальності, зазначені в Переліку спеціальностей (Додаток 2.3).

Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на навчання за освітнім ступенем бакалавра.

Порядок роботи Відбіркової комісії ФРЕКС:

Відбіркова комісія працює Пн.-Пт. 9:00 – 17:00 в ауд. 22 та 24 ФРЕКС за адресою пр. Академіка Глушкова 4Г, тел. (+38044) 481-45-98, (+38044) 481-44-76.

Ліцензовані обсяги для ОС бакалавр на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО)

СпеціальністьОсвітня програмаЛіцензований обсяг
105 Прикладна фізика та наноматеріалиПрикладна фізика, наноелектроніка та комп’ютерні технології
Електроніка та інформаційні технології в медицині
50

50
123 Комп’ютерна інженеріяІнженерія комп’ютерних систем і мереж100
172 Електронні комунікації та радіотехнікаІнформаційна безпека телекомунікаційних систем і мереж50
Бакалавр на основі молодшого спеціаліста (МС). Ліцензовані обсяги для ОС бакалавр на основі МС
СпеціальністьОсвітня програмаЛіцензований обсяг
172 Електронні комунікації та радіотехнікаІнформаційна безпека телекомунікаційних систем і мережВ межах ліцензійного обсягу відповідного курсу

Вагові коефіцієнти конкурсних предметів НМТ. Розрахунок конкурсного балу здійснюється по-різному в залежності від того, здавав абітурієнт НМТ в 2024 році чи НМТ в 2023, НМТ в 2022, ЗНО в 2021. Розрахунок описаний на с.27 Правил вступу

Вагові коефіцієнти оцінок з НМТ 2024 (с.75 Правил вступу) для випускників на основі повної загальної середньої освіти.

Вагові коефіцієнти оцінок з НМТ 2023 для випускників на основі повної загальної середньої освіти  (див. с.91 Правил вступу).

Вагові коефіцієнти оцінок з НМТ 2022 для випускників на основі повної загальної середньої освіти (див. с.103 Правил вступу).

Перелік конкурсних предметів у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти 2021 р. і вагові коефіцієнти для випускників на основі повної загальної середньої освіти (Див. с.127 Правил вступу)

Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання ОС Бакалавр на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО) у 2024 році

Етапи вступної кампанії
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів01 липня
Реєстрація для участі у творчих конкурсах1 та співбесідах (на місця державного замовлення)03 липня –10 липня (до 1800)
Реєстрація для участі у творчих конкурсах2 та співбесідах (виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб)03 липня –25 липня (до 1800)
Проведення Університетом творчих конкурсів та співбесід (на місця державного замовлення)08 липня – 19 липня
Проведення Університетом творчих конкурсів та співбесід (виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб)08 липня – 31 липня
Прийом заяв для участі в конкурсному відборі від вступників19 липня –31 липня (до 1800)
Оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування за державним замовленням на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції та рекомендованих до зарахування за кошти фізичних та/або бридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиціїдо 05 серпня
Закінчення терміну виконання вимог до зарахування за державним замовленням на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції та рекомендованих до зарахування за кошти фізичних та/або бридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції08 серпня до 1800
Зарахування вступників на навчання за державним замовленням на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції та рекомендованих до зарахування за кошти фізичних та/або бридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції10 серпня
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осібІ етап – 09 серпня                    
ІІ етап – 13 серпня                       
ІІІ етап – 16 серпня                      
IV етап – 27 серпня
Виконання вимог для зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осібІ етап – 12 серпня (до 1700)           
ІІ етап – 15 серпня (до 1700)        
ІІІ етап – 26 серпня (до 1700)
IV етап – 29 серпня (до 1700)
Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осібІ етап – 13 серпня                          
ІІ етап – 16 серпня                       
ІІІ етап – 27 серпня                       
IV етап – 30 серпня
Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осібдо 17 серпня
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, що беруть участь у конкурсі за квотою-2 (завершальний етап)27 вересня
Виконання вимог для зарахування на навчання для вступників, що беруть участь у конкурсі за квотою-2 (завершальний етап)28 вересня
Зарахування вступників що беруть участь у конкурсі за квотою-2 (завершальний етап) на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб29 вересня

Порядок прийому заяв і документів

Вступники на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО) на спеціальності 105, 123, 172 подають заяви в електронній формі, крім визначених «Правилами прийому» випадків.

Для участі в конкурсному відборі вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного замовлення у фіксованих та відкритих конкурсних пропозиціях, та до п’ятнадцяти заяв за всіма джерелами фінансування.

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається Приймальною комісією Університету у порядку, визначеному законодавством.

Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до Приймальної комісії. Відомості кожної заяви в паперовій формі реєструє уповноважена особа Приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви.

У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності, освітньої програми та форми здобуття освіти.

Для участі в конкурсі для вступу за різними формами здобуття освіти вступники подають окремі заяви.

У кожній заяві зазначають її пріоритетність; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.  Зазначену вступником пріоритетність заяв не може бути змінено.

Заяву, подану в електронній формі, може бути скасовано вступником в особистому електронному кабінеті до дати закінчення подання заяв.

Рейтинговий список вступників впорядковується:

 • за конкурсним балом від більшого до меншого;
 • за пріоритетністю заяви від першої до останньої;
 • за результатами розгляду мотиваційних листів

Виконання вступниками вимог для зарахування

Особи, яким надійшло повідомлення в особистому електронному кабінеті вступника про отримання рекомендації до зарахування на місця державного замовлення, які отримали інформацію з офіційного вебсайту Університету, у строк, визначений для виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення, мають підтвердити вибір місця навчання в електронному кабінеті з накладанням кваліфікованого електронного підпису або особисто в Університеті. Підставою для зарахування особи на навчання є підтвердження вибору місця навчання, виконання вимог до зарахування та укладення договору (контракту) про навчання в Університеті між Університетом та вступником (за участю батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників), у якому можуть бути деталізовані права та обов’язки сторін. Договір (контракт) про навчання може бути укладений дистанційно з накладанням кваліфікованих електронних підписів.

Перелік документів, необхідних для зарахування

Під час подання заяви в паперовій формі та для виконання вимог до зарахування вступник пред’являє особисто або подає дистанційно з використанням електронного підпису, оригінали таких документів:

 • документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 • військово-обліковий документ (для військовозобов’язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
 • документів, що підтверджують право вступника на участь у вступній кампанії на спеціальних умовах: зарахування за індивідуальною усною співбесідою, на участь у конкурсі за результатами індивідуальної усної співбесіди та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти.
 • свідоцтво про народження.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копії документів, зазначених у пункті 6 цього параграфа;
 • 4 кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см;
 • згоду вступника на обробку персональних даних;
 • папку-швидкозшивач (для формування особової справи вступника).

Копії документів, крім документа, що посвідчує особу та військово-обліковий документ, які засвідчує за оригіналами Приймальна (відбіркова) комісія Університету.

Зверніть увагу, що копії документів приймаються лише за наявності їхніх оригіналів.

У разі неможливості подання документів у паперовому вигляді, ви можете надіслати (email: vstup.frecs@knu.ua) їхні скан-копії, підписані КЕП, на електронну пошту відбіркової комісії підрозділу, куди рекомендовані до зарахування

Увага: повну інформацію щодо вступу можна знайти в  «Правилах прийому до київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2024 році»