На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються особи, що мають освітній ступінь бакалавра чи магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. Перелік спеціальностей для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра визначений у Додатку 3.1. Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на навчання за освітнім ступенем магістра.

Порядок роботи Відбіркової комісії ФРЕКС:

Відбіркова комісія працює Пн.-Пт. 9:00 – 17:00 в ауд. 11 ФРЕКС за адресою пр. Академіка Глушкова 4Г, тел. (+38044) 481-45-73.

Етапи вступної кампанії

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту08 травня – 31 травня (до 18:00)
Основна сесія єдиного вступного іспиту26 червня – 18 липня
Реєстрація заяв на проведення Університетом фахових іспитів01 липня – 16 липня
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів01 липня
Проведення Університетом фахових іспитів (бюджет/контракт)17 липня – 28 липня
Реєстрація заяв вступників для участі у конкурсному відборі31 липня – 21 серпня (до 18:00)
Проведення Університетом фахових іспитів для осіб, які беруть участь у конкурсному відборі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб31 липня – 14 серпня (до 18:00)
Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленнямне пізніше 26 серпня
Завершення виконання вимог для зарахування за державним замовленням29 серпня (до 18:00)
Зарахування вступників за державним замовленням31 серпня
Надання рекомендацій для зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиціїІ етап – 30 серпня ІІ етап – 08 вересня
Завершення виконання вимог для зарахуванняІ етап – 07 вересня ІІ етап – 29 вересня
Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осібІ етап – 08 вересня ІІ етап – не пізніше 30 вересня
Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (відповідно до цих Правил)не пізніше 08 вересня

Освітні програми

Спеціальність 105 “Прикладна фізика та  наноматеріали”

Спеціальність 123 “Комп’ютерна інженерія”

Спеціальність 172 “Електронні комунікації та радіотехніка”

Порядок прийому заяв і документів

Вступники для здобуття ступеня магістра на спеціальності 105, 123, 172 на основі здобутого ступеня вищої освіти (бакалавра чи магістра) або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста для участі в конкурсному відборі подають заяви в електронній формі.

Для участі в конкурсному відборі, вступники можуть подати не більше п’яти заяв на місця державного замовлення та до двадцяти заяв на небюджетні конкурсні пропозиції.

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається Приймальною комісією Університету у порядку, визначеному законодавством.

Для участі в конкурсі для вступу за різними формами здобуття освіти вступники подають окремі заяви.

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 105, 123, 172 вступні випробування проводяться у формі ЄВІ, фахового іспиту онлайн та розгляду мотиваційних листів (у випадках однакового конкурсного балу).

Конкурсний бал (КБ) особи, яка претендує на зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра визначається формулою:

КБ=0,2 × П1 + 0,2 × П2 + 0,6 × П3,

де П1 – оцінка тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ (за шкалою від

100 до 200 балів),

П2 – оцінка тесту з іноземної мови ЄВІ (за шкалою від 100 до 200 балів),

П3 – оцінка фахового іспиту (за шкалою від 100 до 200 балів).

Рейтинговий список вступників впорядковується:

 • за конкурсним балом від більшого до меншого;
 • за пріоритетністю заяви від першої до останньої (тільки для конкурсних пропозицій, що використовують пріоритетність);
 • за результатом фахового іспиту – від більшого до меншого;
 • за результатом ЄВІ – від більшого до меншого;
 • за результатами розгляду мотиваційних листів.
Виконання вступниками вимог для зарахування

Особи, яким надійшло повідомлення в особистому електронному кабінеті вступника про отримання рекомендації до зарахування на місця державного замовлення, які отримали інформацію з офіційного вебсайту Університету, у строк, визначений для виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення, мають підтвердити вибір місця навчання в електронному кабінеті з накладанням кваліфікованого електронного підпису або особисто в Університеті. Підставою для зарахування особи на навчання є підтвердження вибору місця навчання, виконання вимог до зарахування та укладення договору (контракту) про навчання в Університеті між Університетом та вступником (за участю батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників), у якому можуть бути деталізовані права та обов’язки сторін. Договір (контракт) про навчання може бути укладений дистанційно з накладанням кваліфікованих електронних підписів.

Для формування особової справи здобувача освіти до відбіркової комісії необхідно принести у паперовому вигляді такі документи:

 1. Документ (один з документів), що посвідчує особу, передбачений Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»
 2. Довідку про внесення відомостей до Демографічного реєстру / Витяг з реєстру територіальної громади
 3. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код)
 4. Військово-обліковий документ (для військовозобов’язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць)
 5. Документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (якщо інформація про нього не зберігається в ЄДЕБО)
 6. Документи, що підтверджують право вступника на спеціальні умови участі в конкурсному відборі та зарахування, а також на переведення на вакантні місця бюджету (додаток 2.5. Правил прийому)
 7. 4 кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см
 8. Договір про навчання у закладі вищої освіти
 9. Папка-швидкозшивач (паперова)

 

Зверніть увагу, що копії документів приймаються лише за наявності їхніх оригіналів.

У разі неможливості подання документів у паперовому вигляді, ви можете надіслати (email: vstup.frecs@knu.ua) їхні скан-копії, підписані КЕП, на електронну пошту відбіркової комісії підрозділу, куди рекомендовані до зарахування

Програми фахового випробовування на ОС “Магістр” за спеціальністю “Прикладна фізика та наноматеріали” за 2023 рік:

Програми фахового випробовування ОС “Магістр” за спеціальністю “Комп’ютерна інженерія”:

Програми фахового випробовування ОС “Магістр” за спеціальністю “Електронні комунікації та радіотехніка”:

Критерії оцінювання екзаменаційної роботи фахових випробувань за спеціальностями 105 та 172

Розклад іспитів і консультацій

Увага, термін реєстрації на фахові іспити продовжено до 27.07.23!!

Розклад та посилання додаткової сесії, консультацій та фахових іспитів тут ….

Результати фахових іспитів:

Спеціальність 105 “Прикладна фізика та  наноматеріали”

Спеціальність 123 “Комп’ютерна інженерія”

Спеціальність 172 “Електронні комунікації та радіотехніка”

Розклад та даткова інформація також доступна на сайті факультету в розділі Абітурієнту->Телефони, оголошення.