На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються особи, що мають освітній ступінь бакалавра чи магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. Перелік спеціальностей для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра визначений у Додатку 3.1. Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на навчання за освітнім ступенем магістра.

Порядок роботи Відбіркової комісії ФРЕКС:

 Відбіркова комісія працює в ауд. 11 ФРЕКС за адресою пр. Академіка Глушкова 4Г, тел. (+38044) 481-45-73.

Етапи вступної кампанії (УВАГА ! Можливі зміни)

Початок реєстрації електронних кабінетів

вступників, завантаження необхідних документів

01 серпня

Прийом заяв та документів від вступників, які вступають на основі результатів фахового іспиту в закладі освіти

16 серпня –15 вересня (до 18:00)

Проведення Університетом фахових вступних випробувань

16 серпня – 16 вересня

Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням, за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 20 вересня

Завершення виконання вимог для зарахування

24 вересня (до 18:00)

Зарахування вступників за державним замовленням, за кошти фізичних та/або юридичних осіб

25 вересня

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

до 10 жовтня

Освітні програми

Спеціальність 105 “Прикладна фізика та  наноматеріали”

Спеціальність 123 “Комп’ютерна інженерія”

Спеціальність 172 “Телекомунікація та радіотехніка”

Порядок прийому заяв і документів

Вступники для здобуття ступеня магістра на спеціальності 105, 123, 172 на основі здобутого ступеня вищої освіти (бакалавра чи магістра) або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста для участі в конкурсному відборі подають заяви в електронній формі.

Для участі в конкурсному відборі, вступники можуть подати не більше п’яти заяв на місця державного замовлення та до двадцяти заяв на небюджетні конкурсні пропозиції.

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається Приймальною комісією Університету у порядку, визначеному законодавством.

Для участі в конкурсі для вступу за різними формами здобуття освіти вступники подають окремі заяви.

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 105, 123, 172 вступні випробування проводяться у формі фахового іспиту онлайн та розгляду мотиваційних листів (у випадках однакового конкурсного балу).

Конкурсний бал особи, яка претендує на зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 105, 123, 172 визначається формулою:                                                 

КБ = П1,              

де П1 – оцінка фахового іспиту.

Рейтинговий список вступників впорядковується:

Виконання вступниками вимог для зарахування

Особи, які подали заяви на вступ до Університету та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення, після ухвалення Приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до визначених термінів зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення, а саме подати особисто до Приймальної (відбіркової) комісії такі документи :

  • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (паспорта чи ID-картки);
  • копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
  • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного коду);
  • документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
  • 4 кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см;
  • згоду вступника на обробку персональних даних;
  • папку-швидкозшивач білу паперову (для формування особової справи вступника).

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Також необхідно укласти договір про навчання між Університетом та вступником.

Подання оригіналів необхідних документів для зарахування може здійснюватися крім особистого подання шляхом надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу відбіркової комісії відповідного факультету, для зарахування на який рекомендовано вступника у визначені терміни. Якщо впродовж двадцяти календарних днів після початку навчання вступником не буде надано оригінали документів, то наказ про зарахування скасовується в частині зарахування такої особи.

 

Програми фахового випробовування на ОС “Магістр” за спеціальністю “Прикладна фізика та наноматеріали” за 2022 рік:

Програма фахового випробовування на ОС “Магістр” за спеціальністю “Комп’ютерна інженерія”:

Програми фахового випробовування ОС “Магістр” за спеціальністю “Телекомунікації та радіотехніка”:

Критерії оцінювання екзаменаційної роботи

Розклад іспитів і консультацій

Додаткова інформація також доступна на сайті факультету в розділі Абітурієнту->Телефони, оголошення.