«Медична фізика – сучасний стан. Проблеми, шляхи розвитку. Новітні технології»

Науковий збірник матеріалів конференції «Медична фізика – сучасний стан. Проблеми, шляхи розвитку. Новітні технології» є рецензованим міжнародним виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій. Видання розраховано на фахівців галузі медичної фізики, медицини та викладачів. Члени редакційної колегії є провідними фахівцями в галузі медичної фізики та медицини.

Тематика: висвітлення наукових, методичних і практичних результатів досліджень у медичній фізиці та інноваційних технологій в медицині.

Проблематика: актуальні проблеми розвитку медичної фізики. У Збірнику презентуються наукові, методичні та практичні результати досліджень, спрямовані на вдосконалення шляхів розвитку медичної фізики, подальшого просування новітніх технологій на ринку медичних послуг. 

Галузь науки: фізико-математичні науки.

Галузь знань (спеціальність): 10 Природничі науки (104 Фізика та астрономія)

Засновник-видавець: Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Мови видання: українська, англійська.

Періодичність: 1 раз на рік. 

Write a comment