Обговорення освітніх програм спеціальності 123 “Комп’ютерна інженерія”

20 березня 2024 року відбудеться обговорення освітньо-професійної та освітньо-наукової програм (ОПП та ОНП) підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 123 “Комп’ютерна інженерія”. На обговорення виноситься широке коло питань, пов’язаних з наповненням ОПП та ОНП змістовними тематичними навчальними дисциплінами. Зокрема, планується визначити основні групи професійно-орієнтованих дисциплін та цикли суміжних споріднених дисциплін, що містять логічно пов’язані і взаємозалежні навчально-методичні матеріали. Передбачається віднести кожну навчальну дисципліну до відповідного циклу або групи, можливо змінивши або доповнивши її назву або повністю замінити наявну навчальну дисципліною іншою.

Окрім цього, також заплановано переглянути теми усіх лекції, практичних та лабораторних робіт кожної навчальної дисципліни, щоб забезпечити максимально ефективне поєднання фундаментальних класичних моделей, методів, алгоритмів, підходів водночас з сучасними всесвітньо поширеними механізмами, рішеннями та технічними засобами.

До обговорення освітніх програм ОПП та ОНП запрошуються усі зацікавлені і компетентні особи:

  • О 16.00 – зустріч з роботодавцями та стейкхолдерами.
  • О 17.30 – зустріч з випускниками та здобувачами.

Посилання на обидві зустрічі:
https://meet.google.com/rzp-fgdg-qye

Write a comment