Відкрита зустріч з експертною групою акредитаційної експертизи освітніх програм «Радіофізика та електроніка» та «Прикладна фізика та наноматеріали»

Запрошуємо всіх зацікавлених завітати на відкриту зустріч, яка відбудеться під час проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Радіофізика та електроніка» та освітньо-наукової програми «Прикладна фізика та наноматеріали» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали.

Під час відкритої зустрічі експерти Національного агентства із забезпечення якості вищої Філоненко Михайло Миколайович (голова ЕГ), Орел Роман Петрович, Матулка Дарія Василівна і Баглай Віктор Васильович прагнуть врахувати думки, судження, оцінки мотивованих до спілкування осіб, які безпосередньо зацікавлені в реалізації зазначених освітніх програм, але не мали змоги висловити свою позицію під час роботи ЕГ.

Відповідно до програми роботи експертної групи https://knu.ua/pdfs/official/accreditation/105/2023-2024/24545-Program-of-expert-visits.pdf зустріч проводитиметься 07 березня 2024 року у проміжку 12:20–13:00 у віддаленому (дистанційному) режимі за допомогою комунікаційної платформи Zoom за покликанням

Join Zoom Meeting

https://us05web.zoom.us/j/84691246156?pwd=SQFGRIRvekKHa8eSqNN3T9zXYdEZbd.1

Meeting ID: 846 9124 6156

Passcode: 2024

Звертаємо увагу, що відповідно до правил проведення акредитаційних експертиз освітніх програм:

– всі учасники онлайн-зустрічей зобов’язуються вмикати камери для ідентифікації, надавати на прохання експертів фото/скан-копій документів, що підтверджують особу;

– під час акредитаційної експертизи здійснюється відеозапис всіх зустрічей.

Деканат, гаранти освітніх програм.

Write a comment