Радіофізика для миру та безпеки

Колектив науковців факультету радіофізики, електроніки та
комп’ютерних систем КНУ разом з науковцями Греції, України (КПІ ім. І.
Сікорського), Німеччини, Франції, Іспанії та Угорщини виграли спільний Грант
НАТО SPS G5792 “Spintronic Devices for Microwave Detection and Energy
Harvesting Applications” в рамках програми Science for Peace and Security із
загальним обсягом фінансування 300 тис. ЄВРО (науковий співкерівник гранту
від КНУ – завідувач кафедри нанофізики та наноелектроніки, доктор фіз.-мат.
наук, професор О.В. Прокопенко).
Наукова тематика гранту стосується розробки високоефективних
спінтронних пристроїв на основі L1 0 -матеріалів з сильною анізотропією для
детектування мікрохвильових сигналів і перетворення мікрохвильової енергії.
Подібні спінтронні пристрої мають суттєві переваги порівняно з традиційними
напівпровідниковими детекторами: в 10 – 10000 раз більшу чутливість до
мікрохвильового випромінювання, малий час реакції ~ 0.1 – 1 нс, стійкість до
дії електромагнітної імпульсної зброї та іонізуючого випромінювання тощо.
Завдяки цим перевагам спінтронні системи активно досліджуються в світі та
починають широко впроваджуватись в тих областях техніки, які вимагають
підвищеної надійності, енергоефективності та автономності, зокрема в
стандартних і спеціальних системах безпеки, пристроях і системах Інтернету
речей, системах радіорозвідки та радіоелектронної боротьби, системах
протиракетної оборони тощо.
Згідно програми виконання гранту, в КНУ основна частина одержаного
фінансування буде витрачена на придбання сучасного експериментального
обладнання, а також на підтримку наукових досліджень студентів і молодих
науковців.
Вітаємо міжнародний колектив учених з одержанням Гранту НАТО і
бажаємо успіхів в його виконанні!

Write a comment