1948 р. н., кандидат фізико-математичних наук, завідувач лабораторії квантової радіофізики

Закінчив (1978 р.) радіофізичний факультет Київського держуніверситету ім. Т. Г. Шевченка. Навчався (1980-1983 рр.) в аспірантурі. У 1986 р. захистив кандидатську дисертацію «Ультразвукове управління параметрами НВЧ випромінювання у феритах» (науковий керівник – доц. В. В. Запорожець) З 1972 р. працює в університеті техніком, інженером (1975-1979 рр.), молодшим науковим (1979-1986 рр.), науковим співробітником (1986-1988 рр.), старшим науковим співробітником (1988-2003 рр.). У 2003 р. обраний на посаду завідувача науково-дослідної лабораторії кафедри квантової радіофізики.

Основний напрям наукових досліджень – взаємодія електромагнітних хвиль надвисокої частоти з різними середовищами – феритами, напівпровідниками, діелектриками. Розробив наукові засади акустомікрохвильової взаємодії в полікристалічних феритах, дослідив вплив плазми напівпровідників на параметри НВЧ випромінювання, провів дослідження механізму ближньопольової взаємодії електромагнітних хвиль з діелектриками в міліметровому діапазоні. Провів дослідження взаємодії НВЧ випромінювання з періодичними діелектричними структурами, аналогами фотонних кристалів. Досліджує взаємодію електромагнітних коливань міліметрового діапазону хвиль зі структурованими композитами на основі нанодисперсних форм вуглецю. Вперше проведені дослідження мікрохвильових характеристик молекулярних комплексів з ефектом спін-кросовера та композитів на основі оксиду ванадію. Результати дослідження надруковані в журналі Scientific Reports, який входить до групи журналу Nature.

Очолює колектив, який займається розробкою мікрохвильового обладнання для наукових досліджень та промисловості. Деякі з них пройшли державні випробування і знайшли застосування в народному господарстві України та за кордоном.

Є співавтором майже 150 наукових публікацій, з них дві колективні монографії.