1948 р.н. кандидат фіз.-мат. наук, доцент

Закінчив у 1971 р. радіофізичний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка. В 1971-74 рр. працював інженером в НДІ «Квант» м. Київ; з 1974 р. – старший інженер, молодший та старший науковий співробітник НДЧ університету. В 1989 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Радіолокаційні дослідження штучних плазмових утворень у іоносфері». (наукові керівники проф. Мішин Є.В. (ІЗМІР АН СРСР) та доц. Мойся Р.І.). З 1994 р. – доцент кафедри радіоелектроніки.

Читав лекційні курси «Схемотехніка», «САПР у радіоелектроніці».

Зараз читає нормативний курс «Радіотехнічні кола і сигнали», курси «Імпульсна техніка», «Сучасні методи вимірювань». Веде лабораторний практикум з імпульсної техніки. Брав активну участь в експедиційних роботах з радіолокаційних досліджень штучних плазмових утворень у верхніх шарах атмосфери. Ним були вперше отримані й інтерпретовані радіолокаційні дані активних експериментів у іоносфері з інжекцією електронних пучків і плазмових струменів.

Опублікував понад 25 наукових робіт, він є автором кількох методичних розробок для студентів радіофізичного факультету.