Обробка інформації, телекомунікації

 • І.І. Бех, С.О. Новак, Ю.І. Хлапонін. Побудова апроксимаційної функції на основі алгоритму зворотного розповсюдження помилки як методу навчання штучних нейронних мереж. // Вісник інженерної академії України, – № 1, – 2016, с. 198 – 201.
 • Al-Zayadi H., Khlaponin Yu., Al-Sharify T.A., Al-Sharify M.T., Karpinski M. Proportional allocation method of the required bandwidth capacity for the user stations using the LTE technology. // Technical Transactions: Electrical engineering. (Czasopismo techniczne: Elektrotechnika), 2016 – № 2-E. P.203-212.
 • Al-Sharify N.T., Al-Sharify Z.T., Al-Sharify T.A., Al-Sharify M.T., Al-Sharify A.T. A Technical Overview and Comparison between PET and MRI Scanning. // Systematic Reviews in Pharmacy, 11(1), January 2020. P.35-41.
 • Hunehen Q., Mohsin R., Al-Sharify M.T. Feasibility Study of Installing Rooftop PV System with Net-Metering Scheme in Iraq. // Journal of Power and Energy Engineering, 8, 2020. P.55-65.
 • Жиров Г.Б., Кольцов Р.Ю., Шмиголь Е.В . Геопросторова розвідка з використанням геоінформаційних та клаудсорсингових систем. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2016. – №51. – С.159-164.
 • Хлапонін Ю.І., Нікітчін О.М., Жиров Г.Б. Застосування нейронних мереж в статистичній системі аналізу і моніторингу телекомунікаційних мереж. // Технологический аудит и резервы производства. 2016. – № 5/2 (30). – С.35–41.
 • Y Khlaponin, G Zhyrov. Analysis and Monitoring of Telecommunication Networks Based on Intelligent Technologies. // CEUR Workshop Proceedings, Selected Papers of the XVI International Scientific and Practical Conference “Information Technologies and Security” (ITS 2016). Vol. 1813 pp. 32 – 39.
 • Жиров Г.Б. Методи цифрової обробки в задачах ідентифікації і придушення завад сигналів УКХ діапазону. // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2016. – №54. – С.16–22.
 • Kotov M.M., Goloborodko A.A. Measurement range of Talbot wavefront sensor // Opti-cal Engineering.– 2017.– Vol.56(1).– Art. 014101.
 • Podanchuk D.V., Goloborodko A.A., Kotov M.M., Kovalenko A.V., Kurashov V.N., and Dan’ko V.P. Adaptive wavefront sensor based on the Talbot phenomenon // Applied Optics .– 2016 .– Vol. 55, № 12 .– P. B150–B157.
 • Goloborodko A.A., Kotov M.M., Kurashov V.N ., Podanchuk D.V. Aberration measurements in speckle field by Shack-Hartmann wavefront sensor // Optical Engineering.– 2016.– 55(12) .– Art. 121710.
 • Kotov M.M., Kurashov V.N., Goloborodko A.A. Speckle pattern formation in spatially limited optical systems // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectron-ics. – 2016.– Vol. 19, № 1.– P. 47–51.
 • Хірх-Ялан В.І., Жиров Г.Б., ЛитвиненкоН.І., Жиров Б.Г., Писаренко Р.В. Методика створення навігаційних карт на основі цифрової бази даних. // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2017. – № 57. – С. 186–192.
 • Хірх-Ялан В.І., Литвиненко Н.І., Жиров Г.Б., Писаренко Р.В., Жиров Б.Г. Генералізація картографічної інформації методами ГІС. // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2018. – № 61. – С. 152–157.
 • Литвиненко Н.І., Жиров Г.Б., Федченко О.П. Особливості інформаційної структури просторової бази цифрових картографічних даних масштабів 1:500 000, 1:1 000 000. // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2019. – № 64. – С. 91–99.
 • Жиров Г.Б., Хлапонін Ю.І., Жиров Б.Г. Методи аналізу тонкої структури нестаціонарних сигналів. // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2016. – №53. – С.21–30.
 • Степанов М.М., Жиров Г.Б., Дружинін В.А., Трофимчук В.М. Технологічні підходи щодо формування цифрового зображення об’єктів місцевості при дистанційному зондуванню землі із фото та радіолокаційних систем. // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2020. – № 68. – С. 32–44.
 • Ilchenko, Y. Pilgun, T. Makhnii, R. Slipets, A. Reynt, A. Kutsyk, D. Slobodianiuk, A. Koliada, D. Krasnenkov, V. Kukharskyy, High-speed line-focus Raman microscopy with spectral decomposition of mouse skin. // Vibrational Spectroscopy, 82 (2016) 180-190.
 • Ilchenko, Yu. Pilgun, A. Reynt, A. Kutsyk, NNLS and MCR-ALS decomposition of Raman and FTIR spectra of multicomponent liquid solutions. // Ukr. J. Phys., 61 (2016) 519-522.
 • Makhnii, O. Ilchenko, Yu. Pilgun, A. Reynt, A. Kutsyk, D. Krasnenkov, M. Ivasyuk, V. Kukharskyy, Age-related changes in FTIR and Raman spectra of human blood. // Ukr. J. Phys., 61 (2016) 853-862.
 • Ichenko, Yu. Pilgun, A. Kutsyk, F. Bachmann, R. Slipets, M. Todeschini, P.O. Okeyo, H.F. Poulsen, A. Boisen, Fast and quantitative 2D and 3D orientation mapping using Raman microscopy. // Nature Communications, 10, Article number: 5555 (2019), p. 1-10.
 • I. Tarnavskyi, S.V.Olshevskii, Y.S. Ivzhenko. WEB-applications protection establishment. // Системні технології 6(113), 2017, с.с. 189-192.
 • Довбня С.Я., Довбня І.С., Павлюченко С.В. Методи захисту мовної інформації від витоку технічними каналами. // Бізнес та безпека 2017. №6, с. 23-27.
 • Жиров Г.Б., Нікіфоров М.М., Пампуха І.В. Обґрунтування вимог до оптико-електронних систем в інтересах виконання завдань розвідки та охорони. // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2017. – № 55. – С. 71–81.
 • Moiseienko V.A., Belimenko R.Iu., Malyshev V.Yu., Prokopenko O.V. “Arduino-based automated system for measurement and management of microwave signal power level” \\ XIII International Conference “Electronics and applied physics” Taras Shevchenko National University of Kyiv, Radiophysics Faculty October, 24-27, 2017, Kyiv, Ukraine P. 191-192
 • Moiseienko V.A., Belimenko R.Yu. ” CO2 meter using NDIR infrared MH-Z14A sensor for AVR ATmega 328 ” // XVIII’th International Young Scientists’ Conference on Applied Physics, May, 22-26 , 2018, Kyiv, Ukraine, P.  106-107

Експлуатація та надійність радіоелектронної апаратури

 • Sergey Lenkov, Igor Tolok, Vadim Tsitsarev, Genadiy Zhyrov, Evgen Lenkov, Yurii Khlaponin, Bohdan Borowik. Forecasting reliability of complex technology objects. Pa-rameters optimization of their technical exploitation: / Ed. by S.V. Lenkov. – Poland, Bielsko-Biala: Publishing house «BEL », 2018. – 253 p.
 • Лєнков С.В., Толок І.В., Жиров Г.Б., Лєнков Є.С., Банзак Г.В., Цицарев В.М. Ви-користання імітаційних статистичних моделей при оптимізації технічного обслу-говування і ремонту складної військової техніки та її угрупувань. Частина 1. Імі-таційна статистична модель процесу технічного обслуговування і ремонту склад-ної військової техніки. Одеса: Бондаренко М.О., 2019. – 132 с.
 • Кривцун В.І., Жиров Г.Б,. Баранов А.М. Аналіз досліджень по визначенню номе-нклатури та кількості запасних частин для технічного обслуговування і ремонту машин інженерного озброєння. // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2016. – №51. – С.64-73.
 • Жиров Г.Б., Нікіфоров М.М., Пампуха І.В. Можливості інтегрованої системи пасивного моніторингу простору в умовах застосування високоточної зброї. // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2016. – №54. – С.55–63.
 • Жиров Г.Б., Ленков Е.С. Усовершенствованная имитационная модель процесса технического обслуживания и ремонта сложного технического объекта. // Журнал Харківського національного університету Повітряних Сил імені І. Кожедуба «Система обробки інформації». – 2017. – Вип.№ 3 (149). – С.14–18.
 • Жиров Г.Б., Ленков Е.С., Бондаренко Т.В. Формализованная математическая модель процесса адаптивного технического обслуживания по состоянию сложной радиоэлектронной техники. // Інформатика та математичні методи в моделюванні. – Одеса, 2016. –Т.6., №4. – С. 365–370
 • Жиров Г.Б., Ленков Е.С., Толок І.В. Аналіз математичних моделей технічного обслуговування складних технічних об’єктів. // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил імені. – 2017. – Вип.№ 2 (51). – С.153–157.
 • Жиров Г.Б., Лєнков Є.С., Цицарєв В.М., Проценко Я.М. Моделювання процесу відмов відновлювальних об’єктів з ієрархічною конструктивною структурою. // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2017. – № 55. – С. 30–40.
 • Жиров Г.Б. Уточнений розрахунок показників безвідмовності складних технічних об’єктів з урахуванням умов експлуатації та країни виробника елементної бази. // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2017. – № 56. – С. 24–33.
 • Лєнков C.В, Жиров Г.Б., Лєнков Є.С., Науменко М.В. Математична модель процесу експлуатації складного об’єкту озброєння. // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2017. – Вип.1(10). – С.151–154.
 • Жиров Г.Б., Лєнков Є.С. Алгоритмічна модель адаптивного технічного обслуговування за станом озброєння і військової техніки. // Збірник праць Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б.Хмельницького. Серія: військові та технічні науки. –2017. – Вип.1(71). – С.368–378.
 • Жиров Г.Б., Лєнков Є.С. Алгоритмічна модель процесу технічного обслуговування за станом з постійною періодичністю контролю. // Сучасна спеціальна техніка: наук-пр. журн. / Держ. Н.-д. ін.-т МВС України. – 2017.– №1(48).– С.26–29.
 • Lenkov S., Zhyrov G., Zaitsev D., Tolok I., Lenkov E., Bondarenko T., Gunchenko Y., Zagrebnyuk V., Antonenko O. Features of modeling failures of recoverable complex technical objects with a hierarchical constructive structure / // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – 4/4 (88). – P.34–42.
 • Жиров Г.Б. Інформаційні технології забезпечення експлуатаційної надійності складних технічних об’єктів. // Вісник Хмельницького національного університету. – 2017. –№4(251). – С.124–128.
 • Жиров Г.Б. Алгоритм моделювання процесів технічного обслуговування за ресурсом складних радіоелектронних об’єктів. // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2017. – №57. – С. 24–30.
 • Жиров Г.Б., Лєнков Є.С. Алгоритм оптимізації параметрів процесу технічного обслуговування за станом з постійною періодичністю контролю. // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2017. – № 58. – С. 7–13.
 • Лєнков С.В., Жиров Г.Б., Жердєв М.К., Толок І.В., Глухов С.І. Методика розробки діагностичного забезпечення радіоелектронної техніки на основі енергостатичного методу діагностування з використанням інформаційних технологій. // Системи озброєння і військова техніка. – 2017. – № 4(52). – С. 46–51.
 • Ленков С.В., Толок И.В., Жиров Г.Б., Ленков Е.С. Имитационная статистическая модель процесса технического обслуживания и ремонта группировки сложных технических объектов. // Сучасна спеціальна техніка: наук-пр. журн. / Держ. Н.-д. ін.-т МВС України. – 2018.– №1(52).– С.49–57.
 • Г.Б. Жиров, Е.С. Ленков. Алгоритми моделювання процесів технічного обслуговування за станом складних радіоелектронних об’єктів. // Радіоелектроніка, інформатика, управління. – 2018. – №2(45). – С.14-21.
 • Жиров Г.Б. Аналітичний огляд програмного забезпечення по визначенню показників надійності складних технічних систем. // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2018. – № 61. – С. 49–61.
 • Лєнков Є.С., Жиров Г.Б., Толок І.В. Удосконалення алгоритм оптимізації процесу планового ремонту складних технічних об’єктів // Сучасна спеціальна техніка, м. Київ, 2018. – №2(53). – С.23 – 28.
 • Жиров Г.Б. Удосконалений алгоритм оптимізації параметрів процесу адаптивного технічного обслуговування складного об’єкта. // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2019. – № 63. – С. 19–27.
 • V. Lienkov, G.V. Banzak, G.B. Zhyrov, M.M. Okhramovych, Ya.N. Protsenko. Optimization of maintenance complex objects of electronic equipment. // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2019. – № 64. – С. 45–52.
 • Жиров Г.Б., Дружинін В.А., Цьопа Н.В., Четверіков І.О. Сучасний стан та тенденції розвитку радіолокаційних систем авіаційно-наземного базування із змінною в часі відносною просторовою конфігурацією. // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2019. – № 66. – С. 5–14.
 • Lienkov S. V., Tolok I. V., Zhyrov G.B., Lienkov Ye. S. Simulation model of the adaptive maintenance procedure of complex radioelectronic facilities. // Радіоелектроніка, інформатика, управління. – 2020. – №1(48). – С.63-75.
 • Serhii Lienkov, Genadii Zhyrov, Yurii Husak, Hennadii Banzak, Igor Tolok.Analysis of problem optimization of parameters maintenance process according to state with constant periodicity of control International Journal of Emerging Trends in Engineering Research. – 2020. Vol. 8. – №6. – рр. 2606-2611.
 • Evgeny Lenkov, Igor Tolok, Genadii Zhyrov, Ihor Pampukha, Hennadii Banzak, Dmytro Zaitsev. Algorithm for optimizing the parameters of the maintenance process according to the state with a constant periodicity of control over the criterion of minimum unit cost of operation. // International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering. – 2020. Vol. 9. – №4. – рр. 5083-5088.
 • V.Olshevskii, Ya.V. Tanasiichuk. // Modeling of frequency characteristics of resonator system of powerful klystron with the melting of the transient channels. // Системні технології 6(113), 2017, с.с. 131-137.
 • С.В.Ольшевський, Танасійчук Я. В. Дослідження впливу дефекту в резонаторній системі магнетрона на параметри його НВЧ-поля. // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, Том 31 (70), № 5, 2020, с. 43-47.

 

Оптичні волокна

 • Кременецька Я.А, Мельник Ю.В., Марков С.Ю., Фелінський Г.С. Радіофотонні технології та пристрої телекомунікації. Монографія. К., 2018. ‒ 221с.
 • В.І.Григорук, І.В.Сердега, Г.С.Фелінський, П.А.Коротков. Волоконні ВКР лазери та підсилювачі оптичного випромінювання. // В кн.: Взаємодія фізичних полів з наноструктурованими матеріалами. В.І. Григорук, .В. Загородній, А.В.Іванчук та ін. – К:Каравела, 2018. с. 62-128.
 • V. Petrychuk, V. I. Grygoruk, S. P. Pavlyuk, I. V. Serdeha, G. S. Felinskyi. Light amplification based on stimulated Raman effect and spectroscopic modeling of Raman gain in single mode fiber. // In: Interaction of physical fields with nanostructured materials, Schriften des Forschungszentrums Julich, 2020, vol.211, p.47-110.
 • S. Felinskyi, M.Y. Dyriv. Noise gain features of fiber Raman amplifier // Advances in OptoElectronics, Vol. 2016, Art. ID 5843636, 7 pages.
 • Felinskyi G.S., Serdeha I. V., Grygoruk V. I. TiO2-Doped Single-Mode Fiber as Active Material for Raman Lasers.// Key Engineering Materials, ISSN: 1662-9795, Aug 2017, Vol. 753, pp 173-179.
 • Кременецька Я.А., Фелінський Г.С., Мельник Ю.В., Бондаренко Є.О. Особливості формування сигналів міліметрового та терагерцового діапазонів для радіофотонних систем зв’язку (Features of the signals formation in millimeter and terahertz wavebands for radio-photon communication systems) // Наукові записки Українського НДІ зв’язку. ISSN: 2518-7678, №3(47), с.50-63, 2017. 14с
 • В. Сердега, В.I. Григорук, Г.С. Фелінський. Спектроскопічні особливості профілів ВКР підсилення в одномодових волокнах на основі кварцового скла // Укр. фіз. журн. 2018. Т. 63, № 8, с. 681-699.
 • V. Serdeha, V.I. Grygoruk, G.S. Felinskyi. Spectroscopic features of Raman gain profiles in single-mode fibers based on silica glass // Ukr. J. Phys. 2018. Vol. 63, No. 8, р. 683-700.
 • S. Felinskyi, V. I. Grygoruk, and I. V. Serdeha, Modelling of gain profiles and Raman lasing in TiO2/GeO2-doped silica fibres, Ukr. J. Phys. Opt., vol. 21, no. 1, pp. 15–25, 2020.
 • Дружинiн В. А., Корчак О. В., Рєзнiков М. I., Фелiнський Г. С., Суцільно-волоконний двохчастотний ВКР лазер для телекомунікаційних систем терагерцового діапазону. Вісник НТУУ “КПІ”. Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 2020, вип. 80, с. 63–72.
 • Druginin V. A., Korchak A. V., Reznikov M. I., Felinskyi G. S. “All-fiber dual-frequency Raman laser for terahertz telecommunication systems,” Visnyk NTUU KPI Seriia – Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, 2020, Iss. 80, pp. 63–72.

 

Плазмова електроніка

 • O.Anisimov, M.A.Shcherbinin. Dynamics of short electron bunches and wakefields excited by them in plasma with and without a longitudinal magnetic field. // Ukrainian Journal of Physics 2016, Vol.61, No 8. Pp.687-695.
 • I.Dadyka, I.O. Anisimov. Direct parallel Poisson solver with the multiply grid spacing support for plasma simulation via PIC method. // Problems of Atomic Science and Technology. 2016, №6 (106). Series: Plasma Physics (22). Pp.81-83.
 • Y. Hafych, I.O. Anisimov. Transition radiation of the moving point charge in plasma as a result of the background plasma electrons’ acceleration. // Problems of Atomic Science and Technology. 2016, №6 (106). Series: Plasma Physics (22). Pp.140-143.
 • I.Dadyka, I.O. Anisimov. Implementation of the modern plasma simulation codes via PIC method for parallel computing systems. // Problems of Atomic Science and Technology. 2017, №1 (107). Series: Plasma Physics (23). Pp.64-67.
 • I.Dadyka, I.O. Anisimov. Ignition of the beam-plasma discharge in the initially neutral gas. // Problems of Atomic Science and Technology. 2018, №4 (116). Series: Plasma Electronics and New Methods of Acceleration. Issue 10. Pp.204-207.
 • K. Vynnyk, I.O. Anisimov. Wake wave excited by the sequence of relativistic electron bunches: initial stage. // Problems of Atomic Science and Technology. 2018, №6 (118). Series: Plasma Physics. Pp.160-163.
 • I.Dadyka, I.O. Anisimov. Quasi-stationary mode of the beam-plasma discharge. // Problems of Atomic Science and Technology. 2018, №6 (118). Series: Plasma Physics. Pp.164-167.
 • K. Vynnyk, I.O. Anisimov. Evolution of the wake wave excited by the sequence of the relativistic electron bunches. // Problems of Atomic Science and Technology. 2019, №4 (122). Series: Plasma Electronics and New Methods of Acceleration. Pp.55-57.
 • K. Vynnyk, I.O. Anisimov. PiCOPIC: 2.5-D particle-in-cell code, optimized for simulation of beam-plasma interactions. // Problems of Atomic Science and Technology. 2020, №6 (130). Series: Plasma Physics. Pp. 59-63.
 • R. Mykhailenko, I.O. Anisimov. Transillumination of the dense plasma barrier by the strong beam of electromagnetic waves: computer simulation. // Problems of Atomic Science and Technology. 2020, №6 (130). Series: Plasma Physics. Pp. 64-68.
 • K. Vynnyk, I.O. Anisimov. Dynamics of plasma excited by the periodic sequence of relativistic electron bunches. // Problems of Atomic Science and Technology. 2021, №1 (131). Series: Plasma Physics. Pp. 46-49

 

Плазмові технології

 • Bogdanov, O. Kostiukevych, Y. Stubrov, K. Yakimov. Carbon nanocrystallites sizes in films deposited by magnetron method on different substrates. // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. РАДІОФІЗИКА ТА ЕЛЕКТРОНІКА. – 2016. – №24. – С. 10–16.
 • Veklich A., Boretskii V., Fesenko S., Lebid A. Properties of Multi-Spark Plasma Discharge Developed for Flow Control. // AIAA Paper. – 2016. – 0451.– 4 pp.
 • А.М. Веклич, В.Ф.Борецький, С.О. Фесенко, Л.О. Крячко, М.М. Клешич, М.Є. Головкова. Особливості електродугового розряду між композитними Cu-C електродами// Сб. тр. Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины. Серия: “Композиционные, слоистые и градиентные материалы и покрытия. Электрические контакты и электроды.”. – 2016. – С. 36–60.
 • А.М. Веклич, В.Ф.Борецький, М.М. Клешич, С.О. Фесенко. Дослідження плазми електродугового розряду з домішками парів міді та нікелю. // Сб. тр. Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины. Серия: “Композиционные, слоистые и градиентные материалы и покрытия. Электрические контакты и электроды.”. – 2016. – С. 61–70.
 • В.В. Ажаронок, Н.Х. Белоус, С.П. Родцевич, С.В. Гончарик , Н.И. Чубрик, В.Д.Кошевар, К.Г. Лопатько3, Е.Г. Афтандилянц, А.Н. Веклич, В.Ф.Борецкий, А.И. Орлович. Влияние акустического и электромагнитного воздействий на свойства водных дисперсий наночастиц, использующихся в качестве жидкостей затворения стоматологического цемента. // Инженерно-физический журнал. – Том. 89. – №3. – 2016. – С. 694-705.
 • N. Veklich, V.F. Boretskii, S.O. Fesenko, M.M. Kleshich, Y. Cressault, Ph. Teulet. Investigations of thermal plasma of electric arc discharge between composite Ag–C electrodes. // Problems of atomic science and technology, №6 (106), Series: Plasma Physics (32), 2016.- P. 207-210.
 • А.М. Веклич, В.Ф.Борецький, Т.А. Тменова. Calibration of spectral response of the SDH – IV spectrometer. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Радіофізика та електроніка, №1 (24), 2016.-P. 54-59.
 • N. Veklich, M.M. Kleshich, S.O Fesenko, V.F Boretskij, Y. Cressault, Ph. Teulet. Investigation of electric arc discharge plasma between one–component Cu&Ni and composite Ag-Ni electrodes. //Problems of atomic science and technology. Series: Plasma Physics –2017, № 1, p. 171-174.
 • N. Veklich, V.F. Boretskii, T.A. Tmenova, Y. Cressault, F. Valensi, K.G. Lopatko, Y.G. Aftandilyants. // Optical emission spectroscopy of plasma of underwater electric spark discharges between metal granules. // Problems of Atomic Science and Technology, Series: Plasma Physics. 2017, No 1, p.132-135.
 • N. Veklich, V.F. Boretskii, A.V. Lebid, T.A. Tmenova, Y. Cressault, F. Valensi, K.G. Lopatko, Y.G. Aftandilyants. Plasma Assisted Generation of Micro- and Nanoparticles. // Plasma Physics and Technology, 4(1), 2017. – P.28-31.
 • Venger, R., Tmenova, Boretskii V., T., Valensi, F., Cressault, Y.,Detailed investigation of the electric discharge plasma between copper electrodes immersed into water. // Atoms (2017), 5(4), No 40.
 • M.Veklich, V.F. Boretskii, M.M.Kleshich, S.O.Fesenko, L.A.Kryachko. Plasma of arc discharge between melting Cu and Ni electrodes. // Problems of Atomic Science and Technology.- 2018.- No. 6 (118).- P. 233-236.
 • Kleshich, M.M., Veklich, A.N., Boretskii, V.F., Fesenko, S.O., Kryachko, L.A. Investigation of plasma of arc discharge between melting Cu-and Ni-electrodes. // Problems of Atomic Science and Technology. -2018. – No. 4 (116) P. 189-193.
 • Veklich, A.N., Boretskii, V.F., Kleshich, M.M., Fesenko, S.O., Lopatko, K.G., Aftandilyants, Y.G.Spectroscopy of plasma with metal vapor admixtures/ // Problems of Atomic Science and Technology. -2019. – No. 1 (119) P. 237-242.
 • Veklich, A.N., Boretskii, V.F., Tmenova, T.A., Lopatko, K.G., Aftandilyants, Y.G.Plasma of underwater electric discharges with metal vapors. // Problems of Atomic Science and Technology (2019) 119(1), pp. 127-130.
 • Veklich, V. Boretskij, M. Kleshych, S. Fesenko, A. Murmantsev, A. Ivanisik, O. Khomenko, O. Tolochyn, M. Bartlova. Thermal Plasma of Electric Arc Discharge between Cu-Cr Composite Electrodes // Plasma Physics and Technology, 2019.- V. 6, № 1.- P. 27-30.
 • Veklich, V. Boretskij, S. Fesenko. Plasma Peculiarities of Arc Discharge between Carbon-Copper Electrodes. // Plasma Physics and Technology, 2019.- V. 6, № 2.- P. 152-155.
 • Murmantsev, A., Veklich, A., Boretskii, V., Lopatko, K. Hydrogen Balmer spectral lines in spectroscopy of underwater electric spark discharge plasma. // Contributions of the Astronomical Observatory Skalnate Pleso (2020), 50(1), pp. 96-104.
 • O.Fesenko, M.M.Kleshich, A.M.Veklich. Investigation of nonequilibrium in plasma of arc discharge between melting electrodes. // Problems of Atomic Science and Technology. – 2018. – No. 6 (118). P. 274-277.
 • Yu. Med, S.V.Olshevskii, V.O. Nosenko. Features of electroradiolytic destruction of persistent organochlorine toxicants. // Системні технології 6(113), 2017, с.с.122-130.
 • Забулонов Ю.Л., Зубчик О.О., С.В.Ольшевський. НВЧ-реактор із композитною активною зоною для утилізації рідкофазних органічних відходів. // Екологічні науки, № 2(21), 2018 р., с.с. 198-203.
 • Заєць Є.Р., С.В.Ольшевський, Демченко В.Ф., Баранов Ю.С. Методичне забезпечення контролю якості нового вітчизняного фунгіциду Грінекс, РК і безпеки його застосування на сої та винограді. // Журнал хроматографічного товариства.- 2019.-Т.XIX.-C. P.12-23.

 

Дифузія в рідинах

 • Kutsyk, V. Obukhovsky, Nonlinear diffusion in the liquid solution of diethyl ether with chloroform. // Ukrainian Journal of Physics, 62(2) (2016) 111.
 • Ilchenko, A. Kutsyk, Yu. Pilgun, V. Obukhovsky, V. Nikonova, Formation of molecular complexes in liquid benzene-chloroform mixtures examined by mid-IR 2d correlation spectroscopy and multivariate curve resolution. // Ukr. J. Phys. 61 (2016) 508-515.
 • Kutsyk, O. Ilchenko, Yu. Pilgun, V. Obukhovsky and V. Nikonova, Complex formation in liquid diethyl ether-chloroform mixtures examined by 2D correlation Mid-IR spectroscopy. // J. Mol. Struct. 1124 (2016) 117-124.
 • V. Obukhovsky, A.M. Kutsyk, V.V.Nikonova, O.O. Ilchenko, Nonlinear diffusion in multicomponent liquid solutions. // Phys. Rev. E, 95 (2017) 022133 (11 p.).
 • M. Kutsyk, O.O. Ilchenko, Ya.M. Yuzvenko, V.V. Obukhovsky, V.V. Nikonova, Vibrational spectroscopy of complex formation in aqueous solutions of isopropanol. // Ukr. J. Phys., 63 (2018) 506-512.

Магнітоелектроніка та НВЧ матеріали

 • Belimenko R.Iu., Malyshev V.Yu., Prokopenko O.V., Moiseienko V.A. “Influence of temperature on the microwave properties of spin waves in YIG film ” // XVII’th International Young Scientists’ Conference on Applied Physics, May, 23-27, 2017, Kyiv, Ukraine, P.  74-75
 • V. Prokopenko, D.A. Bozhko, V.S. Tyberkevych, A.V. Chumak,V.I. Vasyuchka, A.A. Serga, O. Dzyapko, R.V. Verba,A.V. Talalarvskij, D.V. Slobodianiuk, Yu.V. Kobljanskyj,V.A. Moiseienko, S.V. Sholom, V.Yu. Malyshev «Recent trends in microwave magnetism and superconductivity» // Ukrainian Journal of Physics  –2019  ISSN 2071-0194 Vol. 64, No. 10 P.888-926
 • Liu Ying, Zhou Peng, Fu Jiayu, Iyengar Madhavan, Liu Nannan, Du Pengcheng, Xiong Yuzan , Moiseienko Vladyslav, Zhang Wei, Zhang Jitao, Ma Zhijun, Qi Yajun,  Novosad Valentine, Zhou Tiejun, Filippov Dmitry, Zhang Tianjin, Page Michael, Srinivasan Gopalan «Strain-mediated magneto-electric interactions in hexagonal ferrite and ferroelectric coaxial nanofibers» // MRS Communications –Volume 10, Issue 2 –June 2020 DOI: https://doi.org/10.1557/mrc.2020.30 –pp. 230-241
 • Popov, Y. Liu, V. L. Safonov, I. V. Zavislyak, V. Moiseienko, P. Zhou, Jiayu Fu, Wei Zhang, Jitao Zhang, Y. Qi, Tianjin Zhang, T. Zhou, P. J. Shah, M. E. McConney, M. R. Page, and G. Srinivasan «Strong converse magnetoelectric effect in a composite of weakly ferromagnetic iron borate and ferroelectric lead zirconate titanate» // Phys. Rev. Applied 14, –2020 pp.034039 (8 pages)