1986 р.н.

кандидат фізико-математичних наук, завідувач навчальної лабораторії радіоелектроніки, молодший науковий співробітник

Навчався на радіофізичному факультеті Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка з 2003 по 2009 рік. В 2009 році вступив в аспірантуру університету (науковий керівник проф. Мелков Г.А.). В 2016 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Нерезонансне обернення хвильового фронту спінових хвиль та кореляційна обробка інформації в плівках залізо-ітрієвого гранату». З 2011 по 2013 роки працював асистентом на кафедрі нанофізики та наноелектроніки факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем. Керував вимірювальними й механічними лабораторними практикумами: кріогенна електроніка, комп’ютерний експеримент й техніка та електроніка НВЧ. З 2013 по 2020 роки працював провідним інженером кафедри нанофізики та наноелектроніки й приймав участь у виконанні міжнародних та вітчизняних дослідницьких грантів УНТЦ, ДФФД і т.п. З 2021 року працює на посаді завідувача навчальної лабораторії радіоелектроніки кафедри радіотехніки та радіоелектронних систем факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем.

Областями наукових інтересів є: дослідження надвисокочастотних фізичних явищ в магнітних діелектриках та напівпровідниках; синтез тонких металевих плівок методом магнетронного напорошення; маскуючі та поглинаючі покриття; моделювання та розробка антенних систем та граток. Опублікував більше 50 наукових праць в міжнародних та вітчизняних наукових виданнях.

Основні наукові праці:

  • I. Vasyuchka, G. A. Melkov, V. A. Moiseienko, A. V. Prokopenko, A. N. Slavin, “Correlation receiver of below-noise pulsed signals based on parametric interactions of spin waves in magnetic films” \\ Journal of Magnetism and Magnetic Materials – 2009, P. 3498 – 3501. https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2009.06.063
  • I. Vasyuchka, G. A. Melkov, A. N. Slavin, A. V. Chumak, V. A. Moiseienko, B. Hillebrands „Non-resonant wave front reversal of spin waves used for microwave signal processing” \\ J. Phys. D: Appl. Phys. – 43 – 2010, P.325001 (4pp).  https://doi.org/10.1088/0022-3727/43/32/325001  
  • A. Moiseienko, G. A. Melkov „Magnetostatic Correlator of Microwave Signals with the Internal Wave Front Reversal” \\ Radioelectronics and Communications Systems – 2011,–Vol. 54,  Issue 4, pp. 204-207. https://doi.org/10.3103/S0735272711040054
  • V. Prokopenko, D.A. Bozhko, V.S. Tyberkevych, A.V. Chumak,V.I. Vasyuchka, A.A. Serga, O. Dzyapko, R.V. Verba,A.V. Talalaevskij, D.V. Slobodianiuk, Yu.V. Kobljanskyj,V.A. Moiseienko, S.V. Sholom, V.Yu. Malyshev «Recent trends in microwave magnetism and superconductivity» // Ukrainian Journal of Physics –2019  ISSN 2071-0194 Vol. 64, No. 10 P.888-926  https://doi.org/10.15407/ujpe64.10.888  
  • Liu Ying, Zhou Peng, Fu Jiayu, Iyengar Madhavan, Liu Nannan, Du Pengcheng, Xiong Yuzan , Moiseienko Vladyslav, Zhang Wei, Zhang Jitao, Ma Zhijun, Qi Yajun,  Novosad Valentine, Zhou Tiejun, Filippov Dmitry, Zhang Tianjin, Page Michael, Srinivasan Gopalan «Strain-mediated magneto-electric interactions in hexagonal ferrite and ferroelectric coaxial nanofibers» // MRS Communications –Volume 10, Issue 2 –June 2020 –pp. 230-241 DOI: https://doi.org/10.1557/mrc.2020.30 
  • Popov, Y. Liu, V. L. Safonov, I. V. Zavislyak, V. Moiseienko, P. Zhou, Jiayu Fu, Wei Zhang, Jitao Zhang, Y. Qi, Tianjin Zhang, T. Zhou, P. J. Shah, M. E. McConney, M. R. Page, and G. Srinivasan «Strong converse magnetoelectric effect in a composite of weakly ferromagnetic iron borate and ferroelectric lead zirconate titanate» // Phys. Rev. Applied 14, –2020 pp.034039 (8 pages) https://doi.org/10.1103/PhysRevApplied.14.034039
  • Liudmyla M Grishchenko, Vladyslav A Moiseienko, Andrii M Goriachko, Anna V Vakaliuk, Igor P Matushko, Oleksandr V Mischanchuk, Galyna G Tsapyuk, Olga Yu Boldyrieva, Vladyslav V Lisnyak «Preparation and electromagnetic microwave absorption performances of sulfurated and oxidized polyacrylonitrile carbon fibers» // Molecular Crystals and Liquid Crystals, 2022 –(9 pages) https://doi.org/10.1080/15421406.2022.2073045