1979 р.н., кандидат фізико-математичних наук, асистент

Закінчив радіофізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2002 р,  у 2005 р. – аспірантуру радіофізичного факультету за спеціальністю «Радіофізика». У період 2005 – 2016 рр. брав участь у інженерному забезпеченні наукових досліджень на кафедрі кріогенної та мікроелектроніки у НДЛ оптичної і мікрохвильової обробки інформації та теорії середовищ. Кандидатську дисертацію «Дифракційні методи дослідження оптичного хвильового фронту» (науковий керівник – Курашов В.Н., спеціальність 01.04.05 – оптика, лазерна фізика) захистив у 2016 р.

Є співавтором близько 50 наукових праць, з них понад 20 статей – у виданнях, представлених у міжнародних наукометричних базах. Основна область наукових інтересів – вимірювання та відновлення форми оптичного хвильового фронту у оптичному діапазоні довжин хвиль (wavefront sensing); більша частина робіт пов’язана із особливостями використання та покращення функціональних можливосте сенсора Шека-Хартманна, а також застосуванню ефекта Талбота для побудови сенсорів хвильового фронту.

Проводить практичні та лабораторні заняття з курсів «Основи радіолокації», «Комп’ютерні технології» та «Візуалізація інформації» для студентів кафедри, а також викладає основи електроніки для студентів суміжних спеціальностей.