Пропозиції зацікавлених сторін щодо розвитку цієї програми можна надсилати за адресою гаранта програми  solaristics@gmail.com  та деканата rex@knu.ua