ХІV Міжнародна конференція по прикладній біофізиці, біоніці та біокібернетиці
4-5 листопада 2021 р.  м. Київ, Україна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Національний технічний університет України “КПИ” ім. Ігоря Сікорського 
Інститут прикладних проблем фізики і біофізики НАН України
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України

ГОЛОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
ТОДОСІЙЧУК Т.С. – д.т.н., проф., декан факультету біотехнології і біотехніки НТУУ
«КПІ» ім. Ігоря Сікорського, (Київ, Україна).
МАМІЛОВ С.О. – к.ф.-м.н, с.н.с., директор ІППФБ НАН України (Київ, Україна).
НЕТРЕБА А.В. – к.ф.-м.н, доцент, декан Факультету радіофізики, електроніки та
комп’ютерних систем КНУ імені Тараса Шевченка

ГОЛОВА ОРГКОМІТЕТУ:
ГОРГО Ю.П. д.б.н., проф., НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», ІІППФБ НАНУ.
Вчений секретар оргкомітету :
ГОНТАР Т.М. – МННЦІТіС НАН та МОН (Київ, Україна).

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ:
Д-р АВРАМОВ Лучезар, Інститут електроніки, (Софія, Болгарія).
БЕРЕСТ В. П., к.ф.-м.н., ХНУ ім. В.М. Каразіна (Харків, Україна).
Д-р ВАЛЕНЗІ Вінченцо, професор Римський університет, (Рим, Італія)
Д-р ГИЗБРЕХТ Олександр, Інститут електроніки, (Софія, Болгарія).
ГРІЦЕНКО В.І., член.-кор.НАН України, директор МННЦІТіС НАН та МОН (Київ,
Україна).
БЕЛОВ В.М., д.м.н., проф. МННЦ ІТіС НАН та МОН (Київ, Україна).
КОРОГОД С.М., д.ф.-м.н., проф., ДНУ (Дніпропетровськ, Україна).
МИСЮРА А.Г., д.б.н., ІППФБ НАН України (Київ, Україна)
НАГУЛЯК О.О., к.ф.-м.н, КНУ імені Тараса Шевченка, (Київ, Україна).
Д-р ПЕТКО Браніслав, Інститут паразитології (Кошице, Словаччина).
Д-р. НЕЄДЛІК Павол, Інститут наук про Землю САН (Братіслава, Словаччина).

Тематика конференції:
– нейробіоніка, нейроні мережі, нейрокомп’ютери;
– математичне і структурно-інформаційне моделювання біологічних і психічних
процесів;
– моделювання і керування руховими і вісцеральними функціями біологічних об’єктів;
– біоніка людини і робототехніка;
– молекулярна, клітинна і системна біофізика, медична фізика;
– біофізичні аспекти впливу факторів зовнішнього середовища;
– біологічна і медична кібернетика.

Проведення конференції планується в очному або змішаному режимі в залежності від
епідеміологічної ситуації

Вимоги до оформлення:

Тези доповідей повинні мати обсягом одну сторінку тексту у форматі А4 TNR 12
pt через 1 інтервал у форматі Word 2003, 2008, ХР, поля – по 20 мм. У першому рядку
вказати ініціали і прізвища авторів доповіді (прізвище доповідача підкреслити), рядком
нижче – назва доповіді малими літерами, ще рядком нижче країну, місто, організацію і
контактну електронну адресу. Через пробіл основний текст. Робочі мови конференції –
українська, російська і англійська.

Тези доповідей і заявки на участь у роботі конференції від основних доповідачів і
супровідних осіб (у довільній формі з вказаними номером телефону та адреси для
листування) подавати по е-пошті: mamіlovserge@gmaіl.com, yugorgo@ukr.net; з
позначкою “БПБФ-2021”. Термін подачі тез і заявок на участь у роботі конференції
20 жовтня 2021 р.

Організаційний внесок на публікацію тез та участь у конференції для науковців
України 200 гривень, для студентів та аспірантів – 100 гривень, для закордонних
учасників – 30 ЕВРО. Оплачується шляхом перерахування коштів на карточку
Приватбанку № 4149 4991 3737 2627, Кривцю Сергію Володимировичу. Копію
квитанції про оплату просимо пересилати в оргкомітет конференції.

Питання участі в конференції по контактному телефону:
+38-066-2991371
e-mail:
mamіlovserge@gmaіl.com
yugorgo@ukr.net