Кафедра комп’ютерної інженерії забезпечує підготовку бакалаврів, магістрів та докторів філософії за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія». Співробітники кафедри працюють зі студентами весь час навчання на факультеті, починаючи з перших днів і завершуючи захистом дипломних та кваліфікаційних робіт. Кафедра забезпечує читання лекцій, проведення лабораторних робіт та семінарських занять із курсів «Апаратне та програмне забезпечення», «Комп’ютерна схемотехніка», «Прикладна теорія цифрових автоматів», «Архітектура комп’ютерів», «Дискретна математика», «Цифровий зв’язок», «Цифрова обробка сигналів», «Програмування», «Системне програмне забезпечення», «Мікропроцесорна техніка», «Паралельні та розподілені обчислення», «Комп’ютерні системи», «Мережеві операційні системи», «Програмування для UNIX-систем», «Аналіз даних мовою Python», «Технології штучного інтелекту», «Комп’ютерні мережі», «Високопродуктивні обчислення», «Організація баз даних» та інших.

Завідувач кафедрою – кандидат фізико-математичних наук, доцент, лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки Бойко Юрій Володимирович.

Основні напрямки наукових досліджень кафедри – програмування для суперкомп’ютерних систем, розробка алгоритмів для комп’ютерних мереж, створення вбудованих мікропроцесорних систем.

На кафедрі працює ряд ауторизованих навчальних центрів (академія Cisco, академія Huawei), де відбувається практичне підготовка студентів з мережевих технологій. Низку лабораторних робіт студенти виконують в лабораторії мікропроцесорної техніки та лабораторії напівпровідникової електроніки.
Співробітники кафедри приймають участь у науковій співпраці з Університетом Балеарських островів (Іспанія) та роботі української секції інституту інженерів електротехніки та електроніки (США).
Випускники кафедри електрофізики працюють у провідних українських та закордонних IT-компаніях (Intel, Microsoft, Lun.ua, Epam). Частина випускників продовжує навчання у закордонних університетах. Наразі на кафедрі у якості викладачів працюють чотири випускника кафедри минулих років.

Сайт кафедри