(магістр, освітньо-професійна програма)

Адаптивні системи обробки сигналів

Безпека інформації та конкурентна розвідка в інженерії

Дипломна робота магістра

Комплексні системи захисту інформації

Курсовий проект з розробки та конструювання складових систем захисту інформації

Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності

Наноелектроніка та наноструктурні елементи радіоелектронних засобів

Науково-виробнича практика

Оптимізація проектування радіоелектронних засобів

Професійна та корпоративна етика

Супутникові інформаційні системи

Теорія передавання інформації