Освітньо наукова програма 105 – Прикладна фізика та наноматеріали

  • Веклич Анатолій Миколайович – завідувач кафедри фізичної електроніки, дфмн. 
  1.  
  • керіник 1

Освітньо-наукова програма 123 Комп’ютерна інженерія

Освітньо-наукова програма  172 Телекомунікації та радіотехніка