1942 р. н., кандидат фізико-математичних наук, доцентЗапорожець Володимир Васильович

Закінчив 1964 радіофізичний факультет Київ. ун-ту . В 1969 захистив канд. дис. „Температурні і частотні залежності форми ліній магнітного резонансу при одно- і багатоквантових переходах”. На каф. квантової радіофізики працював асист. та доц. Зараз працює проф. фізичного факультету Кубанського ун-ту в м. Краснодар, Росія. Осн. напрями наук. досліджень під час роботи у Київ. ун-ті: взаємодія електромагнітного випромінювання НВЧ з магнітними кристалами та напівпровідниками, дослідження акусто-мікрохвильової взаємодії у феритових полікристалах, розробка керуючих НВЧ елементів, у тому числі за високого рівня потужності.

Читав спецкурси: „Радіофізичні методи досліджень”, „Техніка НВЧ”, „Сучасна НВЧ техніка”, керував лабор. циклами „Радіоспектроскопія”, „Прилади і методи НВЧ”. Осн. праці: Исследование призвольно модулированных по амплитуде и фазе СВЧ сигналов методом мгновенных значений //Известия вузов. Радиоэлектроника, 1986. Т.29, № 3 ( в соавт.); Зависимость коэрцитивной силы никель-цинковых ферритов от величины амплитуды упругих напряжений // Физика металлов и металловедение, 1986.Т.61. Вып.1(в соавт.); Исследование динамических магнитоупругих параметров никель-цинковых СВЧ ферритов// УФЖ, 1985. Т.30. №5 (в соавт.); К вопросу о деформации формы СВЧ импульсов при распрoстранении через МСВ устройства // Радиотехника и электроника, 1993. Вып. 1 (в соавт.)