1964 р.н., кандидат фіз.-мат. наук, доцент

Закінчив (1986 р.) радіофізичний факультет Київського державного університету імені Т. Шевченка та аспірантуру (2000 р.). Захистив (2004 р.) кандидатську дисертацію «Надвисокочастотні спектральні і релаксаційні характеристики магнітостатичних хвиль і коливань в анізотропних шаруватих структурах».

Працював (1986-2002 рр.) інженером, старшим інженером, молодшим науковим співробітником, науковим співробітником НДЧ і ПНДЛ квантової радіофізики, асистентом (2002-2006 рр.), старшим науковим співробітником (з 2007 р.) університету Колорадо (США), а з 2011 р. – доцентом кафедри квантової радіофізики.
Викладає лекційні курси: «НВЧ електроніка», «Мікрохвильова техніка», «Бездротові комунікації», веде лабораторні практикуми, що супроводжують названі лекційні курси. Основні напрями наукових досліджень: спін-хвильова електроніка НВЧ, магнітні та карбонові наноструктури та композитні матеріали, НВЧ радіовимірювання параметрів сигналів і речовин, зокрема, у діапазоні міліметрових хвиль.

Деякі з наукових розробок знайшли практичне застосування в промисловості України та за кордоном. Автор понад 60 наукових праць.