1952 р. н., кандидат фізико-математичних наук, доцент

Закінчив 1974 Ташкент. ун-т за спец. “Теоретична фізика”. У 1983 захистив канд. дис. “Теория поверхностных электронных состояний границы раздела контакта металл-полупроводник” ( наук. кер. – проф. В.І.Стріха). У Київ. ун-ті з 1975: спочатку на каф. кріогенної та мікроелектроніки, з 1977 – на каф. фізики напівпровідників, в ПНДЛ “Фізика та техніка напівпровідників”, де пройшов шлях від інж. до старш. наук. співроб. У 1987 – старш. виклад. каф. кріогенної та мікроелектроніки, 1988 – доц. З 1999 – доц. каф. напівпровідникової електроніки. Осн. напрям наук. роботи – наноелектронні напівпровідникові системи, фіз. поверхні та границь поділу твердих тіл. Читав курси лекцій: “Фізика твердого тіла”, “Фізика напівпровідників”, “Напівпровідникова електроніка”, “Фізика маловимірних систем”, “Введення до фізики напівпровідникових наносистем”. Лауреат Держ. премії України в галузі науки і техніки (1997). Відповідальний за наук. і навч. контакти між Київ. ун-том і Тайванськими наук. оргпнізаціями. Автор понад 80 публікацій, 1 навч. посіб. та співавтор 1 монографії. Осн. праці: Magnetic properties of arabolic quantum dots in the presence of the spin–orbit interaction //J. Appl. Phys., 2003. 94, 5891 (in co-authorship); Physica E 12, 252 (2002) (in co-authorship)