Vvi.png1935 р. н., доктор фізико-математичних наук, професор

Закінчив 1958 радіофізичний факультет Київ. ун-ту. Після закінчення асп-ри працював асист., доц., проф. каф. квантової радіофізики (1961-1983), проф. каф. теореттичної радіофізики (1983-1986), проф. каф. математики та теорететичної радіофізики радіофізичного ф-ту (1986-1993). Захистив 1965 канд. дис. «Принцип двойственности в релятивистской электродинамике», 1980 – докт. дис. „Симетрії двоїстості в релятивістській електродинаміці”. Читав норматив. курс „Електродинаміка”, спец. курси „Техніка НВЧ”, „Квантова гірометрія”. Осн. напрями наук. досліджень — електродинаміка неінерційних та прискорених активних (лазерних) та пасивних (у тому числі анізотропних та гіротропних) систем, квантова гірометрія, лазерна фізика. Створив макроскопічну електродинаміку, яка задовольняє двом релятивістським принципам симетрії – симетричній та антисиметричній двоїстості. Вперше запропоновав формулювання матеріальних рівнянь зв’язку в рухомих середовищах в 6-вимірному бівектроному просторі. Як наук. кер. НДЛ „Лазерний зв’язок” брав акт. участь у прикладних дослідженнях, наприклад, у розробці приладів з лазерними гіроскопами та акселерометрами для автономних космічних об’єктів, космічного лазерного зв’язку тощо. Підготував 11 канд. і 2 д-ра наук. Упродовж багатьох років був ученим секретарем секції Комітету з Держ. премій України в галузі науки і техніки. Автор понад 130 наук. праць. Осн. праці: Опыт Саньяка на рентгеновском излучении //Успехи физ. наук, 1994. Т. 164. № 3 (в соавт.); Релятивистская астрофизика, космология, гравитационный эксперимент. Минск, 1976 (в соавт.); Невзаимные явления в электродинамике движущихся систем. К., 1984; Квантовая электроника. К., 1974 ( в соавт.).