інженер першої категорії

Закінчила кафедру оптики та спектроскопії фізичного факультету Київського університету у 1974 р. Працювала старшим лаборантом (1967-1972 рр.) астрономічної обсерваторії Київського університету, інженером та молодшим науковим співробітником НДЧ (1974-1991 рр.) кафедри електрофізики, з 1991 р. працює інженером першої категорії цієї ж кафедри.

Брала участь у навчальному процесі: проводила заняття в практикумі з атомної фізики для студентів вечірнього відділення радіофізичного факультету. Зараз є відповідальною за роботу демонстраційного кабінету факультету. На лекціях з усіх курсів загальної фізики показує демонстраційні досліди.

Основні напрями наукових досліджень – молекулярна спектроскопія твердого тіла та наноструктурованих матеріалів. Протягом 1974-1988 рр. була відповідальним виконувачем госпдоговірних робіт з інститутом електрозварювання, частина яких виконувалась у рамках програми РЕВ.

Опублікувала біля 30 наукових статей та тез конференцій.

Брала активну участь у громадському житті університету: була членом профбюро факультету, членом профкому університету, профоргом кафедри електрофізики.

Повернутися до розділу «Персоналії «В»