Тацуняк Петро Іванович

1925 р. н., кандидат фізико-математичних наук, доцент

У 1949 році закінчив фіз. ф-т Львів. ун-ту. 1949-57 асист., старш. викл. каф. фізики Львів. політех. ін-ту. 1958-67 асп., мол. наук. співроб. Ін-ту математики АН УРСР. ). 1968-74 доц. каф. математики та математичної фізики радіофізичного факультету. 1974 доц. каф. вищої математики Львів. ун-ту. 1965 захистив канд. дис. «Про аксіоматичний метод Вайтмана у двовимірній квантовій теорії поля» (наук. кер. акад. О.С.Поросюк). Напрям наук. діяльності — диференціальні рівняння для моделей квантової теорії поля і функціоналів Вайтмана. Автор 30 наук. і 3 наук.–метод. праць. В Київ. ун-ті читав нормат. курси „Аналітична геометрія”, „Лінійна алгебра”, „Диференціальна геометрія та тензорне числення”, „Теорія функцій комплексної змінної” , „Рівняння мат. фізики” на радіофізичному, фізичному ф-тах.