Сидоренко Володимир Семенович

1944 р. н., кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник.

Закінчив (1968 р.) радіофізичний факультет Київського університету. Захистив (1990 р.) кандидатську дисертацію «Дослідження ефектів синхронізму при параметричній взаємодії хвиль в електрооптичних кристалах». Має вчене звання старшого наукового співр. (03.2004). В травні 2016 р. обраний за конкурсом на посаду старшого наукового співробітника.

Працював інженером та старшим інженером (1968-1972 р.), з 1972 р. – старший науковий співробітник. Читав лекції, проводив семінарські заняття, керує науковою роботою студентів – бакалаврів та магістрів (в 2016 р. 2 магістри отримали дипломи з відзнакою), допомагає аспірантам лабораторії.

У циклі «Квантова радіофізика» підготував лабораторну роботу нового класу – «Комп’ютерний експеримент з модуляції лазерного випромінювання в електрооптичних кристалах».

Був відповідальним виконавцем більше ніж 10 великих госпдоговірних робіт та декількох тем ДКНТ України. На цей час є відповідальним виконавцем гранту Державного фонду фундаментальних досліджень «Фотохімічне субнанополірування поверхні діелектриків за допомогою оптичного ближнього поля».

Основні напрями наукових досліджень – Досліджує нанооптику поверхневих та локалізованих плазмонів зондів, що використовуються як основа дизайну для молекулярної плазмоніки біосенсорів. Ним, зокрема, розглянуто деякі аспекти фундаментальних фізичних явищ в процесах випромінювання атомних диполів, проведено аналіз ближнього поля на прикладі поля, що генерує диполь Герца, побудовано динамічні комп’ютерні кінограми розвитку компонент електричного та магнітного полів в індукційній зоні випромінювача та складного вихрового характеру вектора Пойнтінга в ближній зоні, показано, що ближнє поле має характер реактивного еванесцентного поля.

За впровадження наукових розробок, захищених патентом, у серійне виробництво нагороджений медалями «Изобретатель СССР» та ВДНХ СРСР. На конкурсах НТТ РЕЗ ім. А. С. Попова наукові праці нагороджені трьома почесними грамотами та преміями.

Є автором 136 наукових праць, 14 патентів та двох методичних посібників у співавторстві. За три останні роки 2015-2017 р. має 19 публікацій, з них 8 наукових статтей, в тому числі в наукометричній базі Scopus.