Судаков Олександр Олександрович

1973 р. н., кандидат фізико-математичних наук, доцент

У 1996 році закінчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту, каф. медичної радіофізики, 2001 асп-ру цього ун-ту. В Київ. ун-ті працює з 1996: стажист-дослідник, потім на інж. і наук. посадах, 2001 – на посаді нач. бюро, а потім нач. сектору ІОЦ, 2003 доц. каф. медичної радіофізики. У 2002 захистив канд. дис. “Фізичні основи підвищення інформативності сигналів магніторезонансної томографії для медичних технологій” (наук. керівник – доц. М. К. Новоселець). Осн. напрями наук. діяльності – радіофізична інтроскопія, моделювання фіз. процесів в біол. системах, у тому числі на молекул. рівні, високопродуктивні обчисл. комп’ют. системи.

У рамках цих напрямків розроблено систему телемедичних консультацій, програмне забезпечення для збереження та обробки мед. діагностичних зображень, програмне забезпечення для високопродуктивних обчисл. кластерів, програмні засоби для комп’ют. розробки лікарських препаратів. Розробив та викладає спецкурси радіофізичної та комп’ют. спрямованості: “Моделювання фіз. процесів”, “Сучасна радіофізика”, “Фіз. основи мед. техніки”, “Паралельні обчислення”, “Фізика конденсованих середовищ”. Є розробником та кер. обчисл. кластера ІОЦ Київ. ун-ту– першого й одного з найбільших в Україні обчисл. ресурсів, який відкритий для доступу з мережі Інтернет; брав участь у створенні перших в Україні сайтів Grid-систем.

Розроблені ним програмні продукти використовуються в Україні та світі і неодноразово експонувались на укр. і міжн. виставках. За результатами роботи опубліковано більше 50 наук. праць. Осн. праці: Телемедицина. К., 2003 (у співавт.); Distributed System of the Thyroid Gland Monitoring of the Population Suffered from Chernobyl Accident // International Journal of Radiation Medicine, 2006. V.8. N.1 (in co –authership); Алгоритм тривимірної реконструкції за двовимірними магнітно-резонансними томографічними перерізами, що перекриваються // Променева діагностика, променева терапія, 1999. Вип. 7 (у співавт.); Архітектура розподіленої інформаційної системи медичного призначення для роботи в умовах ненадійного зв’язку // Математичні машини і системи, 2006. № 3 (у співавт.); Розподілена інформаційна системи для скринінгу з можливістю гнучкого настроювання // Наук. засади міжгалузевої комплексної програми “Здоров’я нації”. К., 2007 (у співав.).