Соломко Анатолій Олексійович

1938 р. н., кандидат фізико-математичних наук, доцент

У 1963 році закінчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту . 1963-67 старш. інж., асист., 1968 старш. викл., 1968-84 доц., 1984-95 проф., 1995-98 пров. наук. співроб. Київ. ун-ту. 1966 захистив канд. дис., 1981 – докт. дис. «Взаимодействие лазерного и микроволнового излучений в электрооптических и магнитных кристаллах». Осн. напрям наук. досліджень – проблеми взаємодії когерентного оптичного випромінювання з електрооптичними та магнітними об’ємними та планарними діелектричними структурами, створення на базі таких структур ефективних НВЧ модуляторів оптичного випромінювання, магнітооптичних високошвидкісних брегівських процесорів інформаційних сигналів. На стадії виконання канд. дис. ним закладено фундамент. основи принципів ефективної модуляції лазерного випромінювання мікрохвильовими частотами в електрооптичних кристалах.

На базі цих досліджень створено цілу низку унікальних за конструкцією електрооптичних модуляторів, що перекривають смугу частот модуляції від сотень МГц до десятків ГГц. За цією тематикою було виконано десятки важливих госпдоговірних робіт. У докт. дис. викладено методику теорет. та експерим. досліджень магнітних діелектриків. Викладав курси: „Основи нелінійної оптики”, „Квантова радіофізика”, „Прилади квантової радіофізики”, „Лазерні інформаційні системи”.

Впродовж багатьох років був чл. ради АН УРСР з проблем „Квантова електроніка”. Ним був створений і довгі роки існував Міжфакультетський філіал каф. квантової радіофізики на НВО „Квант”. Наук. кер. 5 канд., 1 докт. дис. Автор 150 наук. та наук.-метод. праць, серед них 12 авт. свідоцтв на винаходи та 5 навч. посіб. Осн. праці: Влияние лазерного излучения на нестабильности в иттриевом феррите-гранате при праллельной накачке // Письма в ЖЭТФ,1971. Т.14 (в соавт.); Дифракция лазерного излучения на спиновых волнах в иттриевом феррите-гранате // Письма в ЖЭТФ, 1975.Т.21 (в соавт.); Микроволновой модулятор оптического излучения // Приборы и техника эксперимента, 1976. В.І (в соавт.); Дифракция лазерного излучения на пластинчатой доменной структуре в кристаллах иттриевых ферритов-гранатов //Оптика и спектроскопия, 1980. Т.49 (в соавт.); Надвисокочастотний електрооптичний модулятор //Прилади та техніка експерименту,1988. №3 (в соавт.).