Скришевський Валерій Антонович

1955 р. н., доктор фізико-математичних наук, професор

У 1978 році закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту, 1981 – асп-ру каф. оптики фізичного факультету Київ. ун-ту. З 1981 працює на радіофізичному факультеті Київ. ун-ту на посадах мол. наук. співроб., наук. співроб., старш. наук. співроб., зав. сектора, зав. пробл. лаб., 2000 – доц., 2002 – проф. каф. напівпровідникової електроніки, з 2009 – зав. каф. нанофізики конденсованих середовищ Ін-ту високих технологій. Звання доц. присвоєне у 2004, звання проф. присвоєне у 2006.

У 1984 захистив канд. дис. “Оптичні властивості деяких домішок та дефектів структури в GaAs(Cr)”, 2001 – докт. дис. “Генераційно-рекомбінаційні процеси в гетероструктурах з тонкими шарами поруватого кремнію та оксиду кремнію”. Область наук. діяльності – дослідження нанокристалічних напівпровідників, розробка напівпровідникових сенсорів, сонячних елементів, приладів оптоелектроніки. Розробив кремнієві сонячні елементи з дифузійно-розсіючими шарами поруватого кремнію, створив теорію проходження струмів в гетероструктурах з шарами поруватого кремнію та запропонував нові типи хімічних сенсорів на їх основі.

Розробив метод дослідження структурно хімічних неоднорідностей багатофазних гетероструктур за допомогою поляризаційної ІЧ-спектроскопії відбивання-поглинання. Наук. кер. грантів та проектів МОН України, ІНТАС, НАТО. Неодноразово виступав з доповідями в ун-тах Німеччини, Франції, Іспанії, Словаччини, був запрошеним проф. в Еколь Централь (1997, 2003, 2006, 2008) та Політехнічному ін-ті м.Ліон, Франція (1998), чл. жюрі по захисту PhD дисертацій.

Читає лекц. курси: “Оптичні та фотоелектричні явища”, “Оптоелектроніка”, “Напівпровідникові сенсори”, “Акт. проблеми напівпровідникової електроніки”. Вч. секретар Наук.-координац. ради Держ. цільової наук.-техніч. програми „Нанотехнології та наноматеріали”. Чл. редакційної колегії “Вісника Київ. ун-ту, серія радіофізика та електроніка”, чл.. секції Комітету з Держ. премій України в галузі науки і техніки. Під його керівництвом захищено 4 канд дис. Автор більше 200 наук. та наук.-метод. праць, серед них 5 авт. свідоцтв та патентів на винаходи, 2 монографії та навч. посіб. Осн. праці: Инфракрасная спектроскопия полупроводниковых структур. К., 1991 (в соавт.); Handbook of Infrared Spectroscopy of Ultrathin Films. – Wiley, New York, 2003 (in co-authorship); Фізичні основи напівпровідникових хімічних сенсорів. К., 2006. Літ-ра: Радіофізичний факультет. 50 років: Довідник. К., 2002.