Скляр Василь Костянтинович

1942 р. н., кандидат фізико-математичних наук, професор, старший науковий співробітник

1963 закінчив Київ. технікум радіоелектроніки, 1971 радіофізичний факультет Київ ун-ту. Працював на радіофізичному ф-тi Київ ун-ту з 1966: технік, інж., мол. наук. співроб., старш. наук. співроб. каф. електрофiзики. У 1994 захистив канд. дис. «Електронно-адсорбційні властивості плівок оксиду барія на гранях вольфраму (110) та (100)» (наук. кер. Ю.П. Мельник та Д.О.Городецький). Напрям наук. досліджень – фізика поверхнi твердого тiла. Одержанi дані про процеси формування субмоношарових та оліготомних плівок оксиду барія та деяких елементiв i сполук на рiзних гранях W,Mo,Re. Ці результати внесли вагомий вклад в розуміння загальних закономiрностей утворення двовимiрних ґраток. Отримані експерим. дані про реконструкцію граней (100) монокристалів W та Mo, викликаних адсорбованою плівкою кисню, а також про появу власних електрон. коливань в адсорбованiй плiвцi. Автор бл. 40 наук. робіт.