1941 р. н., кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник

У 1964 році закінчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту, 1968 асп-ру каф. загальної радіотехніки. 1972 асист., наук. співроб. каф. квантової радіофізики. Осн. напрями наук. досліджень – радіолокація метеорів (на каф. загальної радіотехніки), зараз – спін-хвильова електроніка, надвисокочастотна спектроскопія магнітостатичних хвиль. Створено експерим. установки для визначення матеріальних параметрів епітаксійних гранатових структур, розроблено та виготовлено багатоканальні фільтри на магнітотстатичних хвилях для частотної селекції сигналів у НВЧ діапазоні. Проводив лабор. роботи з циклів: „Нелінійні та параметричні явища в радіодіапазоні”, „Експериментальні методи радіоспектроскопії”, „Радіофізичні методи досліджень”, „Прилади та методи НВЧ”. Нагороджений медалями „Ветеран праці”, „В пам’ять 1500-річчя Києва”. Автор понад 60 наук. праць. Осн. праці: Радиоспектроскопия магнитостатических волн в эпитаксиальных ферритовых пленках // Радиотехника и электроника, 2003. Т.48. №2 (в соавт.); Поверхностные магнитостатические колебания в эллиптических отверстиях и цилиндрах // Радиотехника и электроника, 2006. Т.51. № 2 (в соавт.).